Sony Xperia Z3 Plus Dual - Cài đặt Internet và MMS

background image

Cài đặt Internet và MMS

Để gửi tin nhắn đa phương tiện hoặc truy cập Internet khi không có mạng Wi-Fi, bạn
phải có kết nối dữ liệu di động đang hoạt động với cài đặt Internet và MMS (Dịch vụ
nhắn tin đa phương tiện) chính xác. Dưới đây là một số mẹo:

Đối với hầu hết các mạng và nhà khai thác mạng di động, các cài đặt Internet và MMS
đều được cài đặt sẵn trên thiết bị của bạn. Khi đó, bạn có thể bắt đầu sử dụng
Internet và gửi tin nhắn đa phương tiện ngay.

Bạn có thể tải về các cài đặt này qua Wi-Fi.

Bạn có thể thêm, thay đổi hoặc xóa các cài đặt Internet và MMS trên thiết bị theo cách
thủ công bất kỳ lúc nào. Nếu bạn vô tình thay đổi hoặc xóa cài đặt Internet hoặc MMS,
hãy tải về cài đặt Internet và MMS lần nữa.

Nếu bạn không thể truy cập Internet qua mạng di động hoặc nếu tính năng nhắn tin
đa phương tiện không hoạt động, ngay cả khi đã tải thành công các cài đặt Internet và
MMS về thiết bị của bạn, hãy tham khảo các mẹo khắc phục sự cố dành cho thiết bị
của bạn tại www.sonymobile.com/support/ để biết cách khắc phục các sự cố liên quan
đến phạm vi phủ sóng của mạng, dữ liệu di động và MMS.

Nếu chế độ STAMINA được bật để tiết kiệm pin, tất cả lưu lượng dữ liệu di động sẽ bị
tạm dừng khi màn hình tắt. Nếu điều này gây ra sự cố kết nối, hãy thử loại trừ một số
ứng dụng và dịch vụ để chúng không bị tạm dừng hoặc hủy kích hoạt tạm thời chế độ
STAMINA.

Nếu bạn đang sử dụng thiết bị với nhiều người dùng, chỉ chủ sở hữu, tức là người
dùng chính, mới có thể tải về các cài đặt Internet và nhắn tin từ menu Cài đặt, nhưng
các cài đặt đã tải về có thể áp dụng cho tất cả người dùng.

Cách tải về cài đặt Internet và MMS

1

Từ Màn hình chính của bạn, nhấn .

2

Tìm và nhấn Cài đặt > Thêm > Cài đặt Internet.

3

Nhấn CHẤP NHẬN. Sau khi tải cài đặt về thành công, sẽ xuất hiện ở thanh
trạng thái và lưu lượng dữ liệu di động sẽ tự động được bật.

Nếu không thể tải về cài đặt cho thiết bị, hãy kiểm tra cường độ tín hiệu kết nối mạng Wi-Fi
hoặc di động của bạn. Di chuyển đến vị trí thoáng không có vật cản hoặc đến gần cửa sổ và
sau đó thử lại.

51

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Cách thêm các cài đặt Internet và MMS

1

Từ Màn hình chính của bạn, nhấn .

2

Tìm và nhấn Cài đặt > Thêm > Mạng di động.

3

Chọn một thẻ SIM.

4

Nhấn Tên điểm truy cập > .

5

Nhấn Tên và nhập tên theo mong muốn rồi nhấn OK.

6

Nhấn APN (Tên Điểm Truy Cập) và nhập tên của điểm truy cập rồi nhấn OK.

7

Nhập tất cả thông tin bắt buộc khác. Nếu bạn không biết thông tin nào được
yêu cầu, hãy liên hệ với nhà khai thác mạng của bạn để biết chi tiết.

8

Khi bạn hoàn tất, nhấn , rồi nhấn LƯU.

Cách xem các cài đặt Internet và MMS đã tải về

1

Từ Màn hình chính của bạn, nhấn .

2

Tìm và nhấn Cài đặt > Thêm > Mạng di động.

3

Chọn một thẻ SIM.

4

Nhấn Tên điểm truy cập.

5

Để xem thêm chi tiết, hãy nhấn vào bất cứ mục nào khả dụng.