Sony Xperia Z3 Plus Dual - Дата й час

background image

Дата й час

Дату та час на пристрої можна змінити.

67

Перед вами онлайн-версія цього видання. © Роздруковувати його можна лише для власного користування.

background image

Установлення дати вручну

1

Перейдіть на Головний екран і торкніться .

2

Знайдіть і торкніться Установки > Дата і час.

3

Торкніться повзунка, щоб вимкнути функцію Автоматичні дата й час.

4

Торкніться Установити дату.

5

Проведіть по екрану ліворуч чи праворуч або скористайтеся стрілками, щоб вибрати
потрібну дату.

6

Торкніться OK.

Установлення часу вручну

1

Перейдіть на Головний екран і торкніться .

2

Знайдіть і торкніться Установки > Дата і час.

3

Зніміть позначення Автоматичні дата й час, якщо його встановлено.

4

Торкніться Установити час.

5

Виберіть відповідні значення годин і хвилин.

6

Торкніться OK.

Установлення часового поясу

1

Перейдіть на Головний екран і торкніться .

2

Знайдіть і торкніться Установки > Дата і час.

3

Зніміть позначення Автоматичний часовий пояс, якщо таке є.

4

Торкніться Вибрати часовий пояс.

5

Виберіть параметр.