Sony Xperia Z3 Plus Dual - NFC

background image

NFC

Gamitin ang Near Field Communication (NFC) upang magbahagi ng data sa iba pang

mga device, gaya ng mga video, larawan, address ng web page, file ng musika o

contact. Magagamit mo rin ang NFC upang mag-scan ng mga tag na nagbibigay sa iyo

ng higit na impormasyon tungkol sa isang produkto o serbisyo gayundin sa mga tag na

nagsasaaktibo ng ilang partikular na function sa iyong device.
Ang NFC ay isang wireless na teknolohiyang may maximum na saklaw na isang

sentimetro, kaya dapat ay hawakan nang malapit sa isa't isa ang mga device na

nagbabahagi ng data. Bago mo magamit ang NFC, dapat mo munang i-on ang function

na NFC at dapat ay aktibo ang screen ng iyong device.
Makikita ang lugar ng pag-detect ng NFC sa likod ng device. Pagtabihin ang iyong

device at isa pang device o NFC reader upang magkakadikit ang mga lugar ng pagtukoy

ng NFC.

141

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Maaaring hindi available ang NFC sa lahat ng bansa o rehiyon. Sa paggamit ng ilang partikular

na app, maaaring gumana ang ilang function ng NFC kahit na naka-off ang device. Tandaan na

hindi sinusuportahan ng lahat ng device ang tampok na ito.

Upang i-enable o i-disable ang function na NFC

1

Mula sa iyong

Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga setting > Higit pa.

3

Tapikin ang slider na

NFC.

Upang magbahagi ng contact sa isa pang device gamit ang NFC

1

Tiyaking naka-on ang function na NFC sa parehong device at aktibo at naka-

unlock ang parehong screen.

2

Upang tingnan ang mga contact, pumunta sa iyong

Home screen, tapikin ,

pagkatapos ay tapikin .

3

Tapikin ang contact na gusto mong ibahagi.

4

Pagtabihin ang iyong device at ang device na tatanggap sa paraang magkakadikit

ang mga lugar ng pag-detect ng NFC ng bawat device. Kapag nagkonekta ang

mga device, may lalabas na thumbnail ng contact.

5

Tapikin ang thumbnail upang simulan ang paglipat.

6

Kapag tapos na ang paglipat, mase-save ang impormasyon ng contact sa device

na tatanggap at ipapakita sa screen nito.

Upang magbahagi ng file ng musika sa isa pang device gamit ang NFC

1

Tiyaking parehong naka-on ang function na NFC sa iyong device at sa device na

tatanggap, at aktibo at naka-unlock ang parehong screen.

2

Upang buksan ang application na Musika, tapikin ang , pagkatapos ay hanapin

at tapikin ang .

3

Pumili ng kategorya ng musika at mag-browse patungo sa track na gusto mong

ibahagi.

4

Tapikin ang track upang i-play ito. Maaari mong tapikin ang upang i-pause ang

track. Gagana ang paglipat kahit pine-play o naka-pause ang track.

5

Tiyaking ipinapakita sa full screen ang track.

6

Pagtabihin ang iyong device at ang device na tatanggap sa paraang magkakadikit

ang mga lugar ng pag-detect ng NFC ng bawat device. Kapag nagkonekta ang

mga device, may lalabas na thumbnail ng track.

7

Tapikin ang thumbnail upang simulan ang paglipat.

8

Kapag tapos na ang paglipat, mase-save ang file ng musika sa device na

tatanggap.

9

Upang ipakita ang file ng musika, tapikin nang dalawang beses ang status bar

upang mabuksan ang panel ng Pagpapaalam at pagkatapos ay tapikin ang

Kumpleto na ang beam .

142

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Upang magbahagi ng litrato o video sa isa pang device gamit ang NFC

1

Tiyaking naka-on ang function na NFC sa parehong device at aktibo at naka-

unlock ang parehong screen.

2

Upang tingnan ang mga litrato at video sa iyong device, pumunta sa iyong

Home

screen, tapikin , pagkatapos ay hanapin at tapikin ang Album.

3

Tapikin ang litrato o video na gusto mong ibahagi.

4

Pagtabihin ang iyong device at ang device na tatanggap sa paraang magkakadikit

ang mga lugar ng pag-detect ng NFC ng bawat device. Kapag magkakonekta na

ang mga device, lalabas ang isang thumbnail ng litrato o video.

5

Tapikin ang thumbnail upang simulan ang paglipat.

6

Kapag tapos na ang paglipat, mase-save ang larawan o video sa device na

tatanggap.

Upang magbahagi ng web address sa isa pang device gamit ang NFC

1

Tiyaking naka-on ang function na NFC sa parehong device at aktibo at naka-

unlock ang parehong screen.

2

Mula sa iyong

Home screen, tapikin .

3

Upang buksan ang web browser, hanapin at tapikin ang .

4

I-load ang web page na gusto mong ibahagi.

5

Pagtabihin ang iyong device at ang device na tatanggap sa paraang magkakadikit

ang mga lugar ng pag-detect ng NFC ng bawat device. Kapag nagkonekta ang

mga device, may lalabas na thumbnail ng web page.

6

Tapikin ang thumbnail upang simulan ang paglipat.

7

Kapag tapos na ang paglipat, ipapakita ang web page sa screen ng device na

tatanggap.

Pag-scan ng mga tag ng NFC

Maaaring mag-scan ng iba't ibang uri ng mga tag ng NFC ang iyong device upang

makatanggap ng karagdagang impormasyon, gaya ng mga web address. Halimbawa,

maaari itong mag-scan ng mga naka-embed na tag sa isang poster, sa isang billboard

advertisement, o sa tabi ng isang produkto sa isang retail store.

Upang mag-scan ng NFC tag

1

Tiyaking naka-on ang function na NFC ng iyong device at aktibo at naka-unlock

ang screen.

2

Itapat ang iyong device sa ibabaw ng tag upang dumikit dito ang lugar ng pag-

detect ng NFC. Isa-scan ng iyong device ang tag at ipapakita ang nakuhang

nilalaman. Tapikin ang nilalaman ng tag upang buksan ito.

Pagkonekta sa isang device na tumutugma sa NFC

Maaari mong ikonekta ang iyong device sa iba pang mga device na tumutugma sa NFC

na ginagawa ng Sony, gaya ng isang speaker o headphone. Kapag isinasagawa ang

ganitong uri ng koneksyon, sumangguni sa User guide ng tumutugmang device para sa

higit pang impormasyon.

Maaaring kailanganin mong i-aktibo ang Wi-Fi o Bluetooth® sa dalawang device upang

gumana ang koneksyon.