Sony Xperia Z3 Plus Dual - Klocka

background image

Klocka

Du kan ställa in ett eller flera alarm och använda valfri ljudfil som sparats på enheten som

alarmsignal. Alarmet låter inte om enheten är avstängd.
Alarmtidsformatet som visas är samma som det format du väljer för dina allmänna

tidsinställningar, exempelvis 12 eller 24 timmar.

1

Öppna fliken för alarm

2

Öppna fliken för världsklocka

3

Öppna fliken för tidtagaruret

4

Öppna fliken för timern

5

Visa alternativ för den aktuella fliken

6

Öppna inställningarna för datum och tid

7

Slå på eller stänga av ett alarm

8

Lägga till ett nytt alarm

142

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Ställa in ett nytt alarm

1

Tryck på på startskärmen.

2

Hitta och tryck på

Klocka.

3

Tryck på .

4

Tryck på

Tid och välj önskat värde.

5

Tryck på

OK.

6

Redigera andra alarminställningar om det behövs.

7

Tryck på

Spara.

Använda snooze för ett alarm som låter

Tryck till på

Använd snooze.

Stänga av alarmet när det låter

Dra åt höger.

Du kan stänga av ett alarm som är inställt på snooze genom att trycka två gånger på

statusfältet för att öppna panelen Aviseringar och sedan trycka på .

Redigera ett befintligt alarm

1

Tryck på

Klocka och sedan på det alarm som du vill ändra.

2

Utför önskade ändringar.

3

Tryck på

Spara.

Slå på eller stänga av ett alarm

Tryck på

Klocka och sedan på skjutreglaget för det alarm som du vill slå på eller

av.

Ta bort ett alarm

1

Hitta och tryck på

Klocka och håll sedan finget på det alarm som du vill ta bort.

2

Tryck på

Radera alarm och sedan på Ja.

Ställa in ljudet för ett alarm

1

Tryck på

Klocka och sedan på det alarm som du vill ändra.

2

Tryck på

Alarmljud och välj ett alternativ eller tryck på och välj en musikfil.

3

Tryck på

Klar och sedan på Spara.

Mer information om hur du ändrar volymnivåerna för alarmet finns i

Volyminställningar

sidan 60.

Justera volymnivån för ett alarm

1

Tryck på

Klocka och sedan på det alarm som du vill ändra.

2

Dra volymreglaget under

Alarmvolym till önskad position.

3

Tryck på

Spara.

Ställa in ett återkommande alarm

1

Tryck på

Klocka och sedan på det alarm som du vill ändra.

2

Tryck på

Upprepa.

3

Markera kryssrutorna för relevanta dagar och tryck sedan på

OK.

4

Tryck på

Spara.

Aktivera vibrationsfunktionen för ett alarm

1

Tryck på

Klocka och sedan på det alarm som du vill ändra.

2

Aktivera eller inaktivera funktionen genom att trycka på skjutreglaget

Vibrera.

3

Tryck på

Spara.

143

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Ställa in sidoknapparnas beteende

1

Tryck på

Klocka och sedan på det alarm som du vill ändra.

2

Tryck på

Sidoknappsfunktion och välj sedan önskat beteende för sidoknapparna

när du trycker på dem under alarmet.

3

Tryck på

Spara.

144

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.