Sony Xperia Z3 Plus Dual - Podešavanja za razmenu poruka

background image

Podešavanja za razmenu poruka

Promena podešavanja obaveštenja za poruku

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na , a zatim pronađite i tapnite na .

2

Tapnite na , a zatim na

Podešavanja.

3

Da biste podesili zvuk obaveštenja, tapnite na

Zvuk obaveštenja, a zatim izaberite

opciju ili tapnite na i izaberite muzičku datoteku koja je sačuvana na uređaju.

4

Da biste potvrdili, tapnite na

Gotovo.

5

Da biste prilagodili dodatna podešavanja obaveštenja, tapnite na klizače.

Omogućavanje ili onemogućavanje izveštaja o dostavi za odlazne poruke

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na , a zatim pronađite i tapnite na .

2

Tapnite na , a zatim na

Podešavanja.

3

Tapnite na

Izveštaj o dostavi klizač da biste omogućili ili onemogućili funkciju.

Kada uključite funkciju izveštaja o dostavi, oznaka potvrde se prikazuje na porukama koje su

uspešno dostavljene.