Sony Xperia Z3 Plus Dual - Bërja e telefonatave

background image

Bërja e telefonatave

Mund të bëni një telefonatë duke formuar manualisht një numër telefoni, duke trokitur

lehtë mbi një numër të ruajtur në listën e kontakteve ose duke trokitur lehtë mbi numrin e

telefonit në regjistrin e telefonatave. Mund të përdorni funksionin e telefonimit inteligjent

për të gjetur me shpejtësi numrat nga lista e kontakteve dhe regjistri i telefonatave duke

futur një pjesë të numrit të kontaktit ose të emrit dhe duke zgjedhur nga sugjerimet që

shfaqen. Për të bërë një videotelefonatë, mund të përdorni aplikacionin Hangouts™ të

bisedës me video dhe mesazhimit të çastit në pajisjen tuaj.

1

Shikoni më shumë opsione

2

Fshini numrin

3

Tastiera e telefonimit

4

Butoni i telefonatës

Për të hapur tastierën e telefonimit

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi .

3

Nëse tastiera e telefonimit nuk shfaqet, trokitni lehtë .

Për të telefonuar një numër telefoni

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë .

3

Nëse shfaqet regjistri i telefonatave, trokitni lehtë për të shfaqur tastierën e

telefonimit.

4

Futni numrin e telefonit dhe trokitni lehtë .

5

Përzgjidhni një kartë SIM në dialogun e përzgjedhur të llogarisë.

Për të fshirë një numër të futur gabimisht, trokitni lehtë

.

Për të bërë një telefonatë duke përdorur funksionin e telefonimit të zgjuar

1

Hapni tastierën e telefonimit.

2

Futni shkronjat ose numrat që korrespondojnë me kontaktin që dëshironi të

telefononi. Ndërsa futni secilën shkronjë ose numër, shfaqet një listë e përkimeve

të mundshme.

3

Trokitni lehtë te kontakti që dëshironi të telefononi.

4

Përzgjidhni një kartë SIM.

79

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të bërë një telefonatë ndërkombëtare

1

Hapni tastierën e telefonimit.

2

Prekni dhe mbani 0 derisa të shfaqet shenja “+”.

3

Futni prefiksin e shtetit, prefiksin e zonës (pa zerot e para) dhe numrin e telefonit,

pastaj përzgjidhni një kartë SIM.

Për të shtuar një numër të telefonimit të drejtpërdrejtë në ekranin bazë

1

Prekni dhe mbani një zonë bosh te

Ekrani bazë derisa të dridhet pajisja dhe të

shfaqet menyja e përshtatjes.

2

Në menynë e përshtatjes, trokitni lehtë

Widget-et > Shkurtoret.

3

Lëvizni nëpër listën e aplikacioneve dhe përzgjidhni

Telefonimi i drejtpërdrejtë.

4

Zgjidhni kontaktin dhe numrin që dëshironi të përdorni si numrin për telefonim të

drejtpërdrejtë.

Afishimi ose fshehja e numrit tuaj të telefonit

Mund të zgjidhni që të afishoni ose të fshihni numrin tuaj të telefonit në pajisjen e

marrësve të telefonatave.

Për të afishuar ose fshehur numrin tuaj të telefonit

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Telefonata.

3

Përzgjidhni një kartë SIM.

4

Trokitni lehtë mbi

Cilësimet shtesë > Identifikimi i telefonatës.