Sony Xperia Z3 Plus Dual - Ekran aplikacji

background image

Ekran aplikacji

Ekran aplikacji, który można otworzyć z ekranu głównego, zawiera aplikacje fabrycznie

zainstalowane na urządzeniu oraz pobrane przez użytkownika.

Jak wyświetlić wszystkie aplikacje na ekranie aplikacji

1

Na ekranie głównym stuknij pozycję .

2

Muśnij w lewo lub w prawo na ekranie aplikacji.

Jak włączyć lub wyłączyć listy sugerowanych aplikacji

Po pierwszym wyświetleniu ekranu aplikacji jest dostępna opcja włączenia lub wyłączenia

list sugerowanych aplikacji. Funkcję tę można także włączyć lub wyłączyć później,

wykonując następujące czynności:

1

Dotknij dowolnego miejsca na ekranie głównym i przytrzymaj je do momentu, gdy

urządzenie zacznie wibrować, a następnie stuknij pozycję .

2

Stuknij suwak

Proponowane aplikacje.

Jak otworzyć aplikację z ekranu aplikacji

Przy otwartym ekranie aplikacji muskaj ekran w lewo lub w prawo, aż znajdziesz

aplikację, a następnie ją stuknij.

Jak wyszukać aplikację z ekranu aplikacji

1

Po otwarciu ekranu aplikacji stuknij pozycję

Szukaj aplikacji lub przeciągnij w dół

na ekranie aplikacji lub ekranie głównym.

2

Wprowadź nazwę aplikacji, którą chcesz wyszukać.

28

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Jak rozmieścić aplikacje na ekranie aplikacji

1

Po otwarciu ekranu aplikacji stuknij pozycję .

2

Stuknij pozycję

Sortowanie aplikacji, a następnie wybierz odpowiednią opcję.

Jak dodać do ekranu głównego skrót do aplikacji

1

Na ekranie Aplikacje dotknij ikony aplikacji i przytrzymaj ją, aż urządzenie zacznie

wibrować, a następnie przeciągnij ikonę do górnej części ekranu. Zostanie otwarty

ekran główny.

2

Przeciągnij ikonę w odpowiednie miejsce na ekranie głównym, a następnie ją

zwolnij.

Jak przenieść aplikację na ekranie aplikacji

1

Po otwarciu ekranu aplikacji stuknij pozycję .

2

Pozycja

Własna kolejność musi być wybrana w obszarze Sortowanie aplikacji.

3

Dotknij aplikacji i przytrzymaj ją, aż urządzenie zawibruje, a następnie przeciągnij ją

do nowej lokalizacji.

Jak wyłączyć lub odinstalować aplikację z ekranu Aplikacje

Wyłączenie zainstalowanej fabrycznie aplikacji powoduje usunięcie wszystkich danych, ale

aplikację można włączyć ponownie, wybierając pozycje

Ustawienia > Aplikacje. Całkowicie

odinstalować można tylko pobrane aplikacje.

1

Dotknij i przytrzymaj pusty obszar na ekranie aplikacji do momentu, gdy

urządzenie zawibruje. Wszystkie aplikacje, które można wyłączyć lub

odinstalować, są oznaczone ikoną .

2

Stuknij odpowiednią aplikację, a następnie stuknij pozycję

WYŁĄCZ, jeżeli

aplikacja została zainstalowana fabrycznie na urządzeniu, lub

OK, jeżeli aplikacja

została pobrana i chcesz ją odinstalować.