Sony Xperia Z3 Plus Dual - Ulubione

background image

Ulubione

Kontakty oznaczone jako ulubione są wyświetlane na karcie Ulubione aplikacji Kontakty

razem z najczęściej używanymi kontaktami (Top Contacts). W ten sposób można

uzyskać szybszy dostęp do tych kontaktów.

90

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Jak oznaczyć kontakt jako ulubiony lub usunąć to oznaczenie

1

Na ekranie

Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .

2

Stuknij kontakt, który chcesz dodać do listy ulubionych lub z niej usunąć.

3

Stuknij pozycję .

Jak wyświetlić ulubione kontakty

1

Na ekranie

Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .

2

Stuknij pozycję

ULUBIONE.