Sony Xperia Z3 Plus Dual - Bruke anropslisten

background image

Bruke anropslisten

I anropsloggen kan du vise nylig ubesvarte anrop med eller for å vise hvilket SIM-

kort anropet var for, mottatte anrop og oppringte anrop .

Slik åpner du anropslisten

1

Startskjerm trykker du på .

2

Finn og trykk på .

Slik viser du ubesvarte anrop

1

Når du har ubesvarte anrop, vises på statuslinjen. Dra statuslinjen nedover.

2

Ta hurtig på

Ubesvart anrop.

Slik ringer du et nummer fra anropslisten

1

Startskjerm trykker du på .

2

Finn og trykk på . Anropslisten vises.

3

Hvis du vil ringe et nummer direkte fra anropslisten, trykker du på ved siden av

nummeret og velger et SIM-kort. Hvis du vil redigere et nummer før du ringer det,

berører du og holder det aktuelle nummeret. Deretter trykker du på

Rediger

nummer før anrop.

Slik legger du til et nummer fra anropslisten i kontaktlisten

1

Startskjerm trykker du på .

2

Finn og trykk på .

3

Trykk på et nummer i anropslisten, og trykk deretter på

Opprett ny kontakt eller

Legg til for en kontakt.

4

Rediger kontaktopplysningene, og trykk deretter på

LAGRE.

Slik viser du alternativer for anropslisten

Når anropslisten er åpen, tar du hurtig på .

Du kan også bruke fremgangsmåten ovenfor for å få tilgang til generelle anropsinnstillinger.