Sony Xperia Z3 Plus Dual - Құрылғыңыз қорғалғанына көз жеткізу

background image

Құрылғыңыз қорғалғанына көз жеткізу

Құрылғыңыз жоғалту немесе ұрлану жағдайында ұсынылатын бірнеше қауіпсіздік опциясын

қамтиды.
Б

ұл опциялар келесідей:

Біреуді

ң құрылғыңызға қол жеткізуін немесе оны ысыруын болдырмау үшін PIN кодын, кілтсөзді

немесе

өрнекті пайдаланып құрылғыда қорғалған экран құлпын орнатыңыз.

Құрылғы ұрланған немесе оның деректері өшірілген кезде, басқа адамдарға құрылғыны

қолдануға жол бермеу үшін Google™ есептік жазбасын қосыңыз.

«Protection by my Xperia» немесе Android™ Device Manager веб

қызметін іске қосыңыз. Осы

қызметтердің біреуін пайдаланып жоғалған құрылғыны қашықтан табуға, құлыптауға немесе

деректерін тазалау

ға болады.

Құрылғыға иелікті тексеру

Белгілі бір

қорғау мүмкіндіктері PIN кодымен, құпия сөзбен, өрнекпен экран құлпын ашуды

немесе Google™ есептік жазбасыны

ң ақпаратын енгізуді қажет етеді. Төменде қорғау

м

үмкіндіктерінің мысалдары мен кейбір қажетті тіркелгі деректері берілген:

Зауытты

қ

параметрлерді

қалпына

келтіруден

қорғау

Зауытты

қ параметрлерді қалпына келтіруге рұқсат алу үшін алдымен

экран

құлпын ашуыңыз керек.

my Xperia

қорғауы

Осы

қызметті пайдаланып құрылғыңызды қашықтан қалпына келтірсеңіз,

қызметпен байланысты Google™ есептік жазбасының пайдаланушы аты

мен

құпия сөзін енгізу керек. Орнату процесін орындау үшін құрылғы

интернетке

қосылып тұруы керек. Әйтпесе, қалпына келтіргеннен кейін

құрылғыны пайдалана алмайсыз.

Android™

құрылғы

менеджері

Осы

қызмет арқылы құрылғыңызды қашықтан қалпына келтірсеңіз,

Google™ есептік жазбасыны

ң пайдаланушы аты мен құпия сөзін енгізуіңіз

қажет. Орнату процесін орындау үшін құрылғы интернетке қосылып тұруы

керек.

Әйтпесе, қалпына келтіргеннен кейін құрылғыны пайдалана

алмайсыз.

Ба

ғдарламалық

құралды жөндеу

Ба

ғдарламалық құралды жөндеу үшін Xperia™ Companion

ба

ғдарламалық құралын қолдансаңыз, жөндеу аяқталғаннан кейін

құрылғыны қосқан кезде сізден Google™ есептік жазбаңыздың

пайдаланушы аты мен

құпия сөзін енгізу сұралады.

Android™ Device Manager үшін Google™ есептік жазбасынан ақпаратты енгізу қажет. Бұл
құрылғыда сіз ие ретінде реттеген кез келген Google™ есептік жазбасы болуы мүмкін.
Параметрлерді орнату процесі барысында тиісті есептік жазба ақпаратын бере
алмасаңыз, құрылғыны мүлдем қолдана алмайтын боласыз.