Sony Xperia Z3 Plus Dual - Жоғалған құрылғыны табу

background image

Жоғалған құрылғыны табу

Google™ есептік жазба

ңыз болса, «Protection by my Xperia» веб-қызметі құрылғыңызды табуға

ж

әне жоғалған жағдайда қорғауға көмек көрсетеді. Бұл қызметті құрылғыңызда қосқан

болса

ңыз, мыналарды орындауға болады:

Құрылғыңызды картадан табыңыз.

Құрылғы «Мазаламау» режимінде болса да, дабылды ойнатыңыз.

Құрылғыны қашықтан құлыптап, құрылғыңыздың тауып алған адамдарға байланыс

деректері

ңізді көрсетуін реттеңіз.

Со

ңғы шара ретінде құрылғының ішкі және сыртқы жадын қашықтан өшіріңіз.

Егер «Protection by my Xperia» веб қызметі арқылы құрылғының ішкі жадын өшірсеңіз,
құрылғыны келесіде қосқанда құрылғыда мұның алдында синхрондалған Google™ есептік
жазбасына кіру қажет.

«Protection by my Xperia» қызметі барлық елдерде немесе аймақтарда бола бермеуі
мүмкін.

«Protection by my Xperia» қызметін іске қосу үшін

1

Белсенді деректер байланысы бар екенін тексеріп,

құрылғыда орынды анықтау

қызметтерін қосыңыз.

2

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

3

Параметрлер > Құлыптау экраны және қауіпсіздік > my Xperia арқылы
қорғау
> ІСКЕ ҚОСУ тарма

ғын тауып, түртіңіз.

4

Қызметтің шарттары мен талаптарымен келісу үшін құсбелгі қойыңыз да, ҚАБЫЛДАУ

т

үймесін түртіңіз.

5

С

ұралса, Google™ есептік жазбасына кіріңіз немесе жоқ болса, жаңа есептік жазба

жаса

ңыз.

6

«Protection by my Xperia»

қызметі құрылғыңызды анықтай алатынына көз жеткізу үшін

myxperia.sonymobile.com бетіне

өтіп, құрылғыда пайдаланып жатқан Google™ есептік

жазбасын пайдаланып кірі

ңіз.

Құрылғыны бірнеше пайдаланушылармен бөлісіп жатсаңыз, «Protection by my Xperia»
қызметі ие ретінде кірген пайдаланушы үшін ғана қол жетімді болатынын ескеріңіз.

Android™ Device Manager көмегімен жоғалған құрылғыны табу

Google™ компаниясы Android™ Device Manager деп аталатын

құрылғы орнын анықтау және

қауіпсіздік веб қызметін ұсынады. Оны my Xperia арқылы қорғау қызметімен бірге немесе оған

балама ретінде пайдалану

ға болады. Құрылғыңыз жоғалса, Android™ Device Manager қызметін

мына ма

қсаттармен пайдалануға болады:

Құрылғыңыз тұрған жерді табу және көрсету.

Құрылғыны шылдырлату немесе құлыптау, оның ішіндегі барлық нәрсені өшіру немесе

құлыптау экранына телефон нөмірін қосу.
Android™ Device Manager туралы

қосымша ақпарат алу үшін www.support.google.com бетіне

өтіңіз.

Android™ Device Manager қызметі құрылғыңыз өшіп тұрса немесе интернетке қосылмаған
болса, жұмыс істемейді. Android™ Device Manager қызметі барлық елдерде немесе
аймақтарда жұмыс істемеуі мүмкін.

20

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Android™ Device Manager қызметін іске қосу үшін

1

Құрылғыны бірнеше пайдаланушы қолданып жүрсе, жүйеге ие ретінде кіруді ұмытпаңыз.

2

Белсенді деректер байланысы бар екеніне ж

әне орынды анықтау қызметтері қосылғанына

к

өз жеткізіңіз.

3

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

4

Параметрлер > Google > Қауіпсіздік тарма

ғын тауып, түртіңіз.

5

Функцияларды

ң екеуін де қосу үшін Осы құрылғыны қашықтан табу және

Қашықтан құлыптауға және деректерін өшіруге рұқсат беру жанында

ғы

слайдерлерді т

үртіңіз.

6

С

ұралса, Осы құрылғы әкімшісін белсендіру пәрменін түрту арқылы шарттар

мен талаптар

ға келісіңіз.

7

Қызметті іске қосқаннан кейін Android™ Device Manager құрылғыңызды таба алатынын

тексеру

үшін www.android.com/devicemanager бетіне өтіп, Google™ есептік жазбаңызбен

кірі

ңіз.

Сондай-ақ, Android™ Device Manager мүмкіндігін «Құрылғы әкімшілері» тармағында
Құлыптау экраны және қауіпсіздік ішінде іске қосуға болады.

21

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.