Sony Xperia Z3 Plus Dual - Қоңырау соғу

background image

Қоңырау соғу

Телефон н

өмірін қолмен теру арқылы сақталған контактілер тізімінде сақталған нөмірді түрту

ар

қылы немесе қоңыраулар журналында телефон нөмірін түрту арқылы қоңырау шалуыңызға

болады. Контакт н

өмірінің немесе атының бір бөлігін енгізіп, шығатын ұсыныстардан таңдау

ар

қылы контактілер тізімдері мен қоңырау журналдарынан нөмірлерді жылдам табу үшін зерделі

теру функциясын пайдалана аласыз. Бейне

қоңырау соғу үшін құрылғыдағы Hangouts™ лездік

хабар алмасу

қолданбасын және бейне чат қолданбасын пайдалануға болады.

1

Қосымша опцияларды көру

2

Н

өмірді жою

3

Н

өмір теру тақтасы

4

Қоңырау түймесі

Нөмір теру тақтасын ашу

1

Негізгі экран м

әзірінен белгішесін түртіңіз.

2

параметрін тауып, т

үртіңіз.

3

Егер н

өмір теру тақтасы ашылмаса, түймесін түртіңіз.

Телефон нөмірін теру үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

2

белгішесін тауып, т

үртіңіз.

3

Қоңыраулар журналы көрсетілсе, теру тақтасын көрсету үшін белгішесін түртіңіз.

4

Телефон н

өмірін енгізіп, белгішесін түртіңіз.

5

Есептік жазбаны та

ңдау диалогтық терезесінде SIM картасын таңдаңыз.

Қате енгізілген нөмірді жою үшін

белгішесін түртіңіз.

Интеллектуалды нөмір теру функциясы арқылы қоңырау шалу

1

Н

өмір теру тақтасын ашыңыз.

2

Қоңырау шалынатын контактіге сәйкес келетін әріптерді немесе сандарды енгізіңіз. Әр

әріпті немесе санды тергенде мүмкін сәйкестік тізімі көрсетіледі.

3

Қоңырау шалғыңыз келетін контактіні түртіңіз.

4

SIM картасын та

ңдаңыз.

Халықаралық қоңырау шалу

1

Н

өмір теру тақтасын ашыңыз.

2

0 санын «+» та

ңбасы шыққанға дейін түртіп, ұстап тұрыңыз.

3

Ел кодын, айма

қ кодын (алғашқы нөлдерсіз) және телефон нөмірін енгізіңіз, содан кейін

SIM картаны та

ңдаңыз.

77

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Негізгі экранға тікелей теру нөмірін қосу үшін

1

Құрылғы дірілдегенше және теңшеу мәзірі ашылғанша Негізгі экран экранында бос

аума

қты түртіп ұстап тұрыңыз.

2

Те

ңшеу мәзірінде Виджеттер > Төте жолдар тармағын түртіңіз.

3

Қолданбалар тізімін айналдырып, Тікелей теру қолданбасын таңдаңыз.

4

Тікелей теру н

өмірі ретінде қолданылатын контактіні және нөмірді таңдаңыз.

Телефон нөміріңізді көрсету немесе жасыру

Қоңырау алушының құрылғысында телефон нөміріңізді көрсету немесе жасыруды таңдай

аласыз.

Телефон нөмірін көрсету немесе жасыру

1

Негізгі экран м

әзірінен түймесін түртіңіз.

2

Параметрлер > Қоңырау параметрін тауып, т

үртіңіз.

3

SIM картасын та

ңдаңыз.

4

Қосымша параметрлер > Шалушы идентификаторы тарма

ғын түртіңіз.