Sony Xperia Z3 Plus Dual - Қоңырау бағытын өзгерту

background image

Қоңырау бағытын өзгерту

Қоңырауларды басқа телефон нөмірі, басқа құрылғы немесе жауап беру қызметі сияқты әр

т

үрлі алушыларға бағыттауыңызға болады. Сондай-ақ 1-ші SIM картасы қол жетімді болмаған

кезде о

ған түскен қоңыраулардың бағытын 2-ші SIM картасына өзгертуге болады. Бұл функция

Қос SIM қол жетімділігі деп аталады. Оны қолмен қосу керек.

Қоңыраулардың бағытын өзгерту

1

Негізгі экран м

әзірінен белгішесін түртіңіз.

2

Параметрлер > Қоңырау параметрін тауып, т

үртіңіз.

3

SIM картасын та

ңдаңыз.

4

Қоңырауды басқа нөмірге бағыттау т

үймесін түртіп, опцияны таңдаңыз.

5

Қоңырауларды бағыттағыңыз келетін нөмірді енгізіңіз, содан соң Қосу түймесін түртіңіз.

81

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Қоңырау бағытын өзгертуді өшіру

1

Негізгі экран м

әзірінен белгішесін түртіңіз.

2

Параметрлер > Қоңырау параметрін тауып, т

үртіңіз.

3

SIM картасын та

ңдаңыз.

4

Қоңырауды басқа нөмірге бағыттау т

үймесін түртіңіз.

5

Опцияны та

ңдаңыз да, Өшіру түймесін түртіңіз.

Қос SIM карта қол жетімділігі функциясын қосу үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Қос SIM > Қос SIM қолдану мүмкіндігі тарма

ғын тауып,

т

үртіңіз.

3

Қос SIM қолдану мүмкіндігі тарма

ғында функцияны қосу слайдерін түртіңіз.

4

Процедураны ая

қтау үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Оны қосқаннан кейін қос SIM карта қол жетімділігі функциясы жұмыс істемейтін болса,
әрбір SIM карта үшін телефон нөмірлері дұрыс енгізілгенін тексеріңіз. Кейбір
жағдайларда нөмірлер орнату кезінде автоматты түрде анықталады. Әйтпесе, оларды
қолмен енгізу сұралады.