Sony Xperia Z3 Plus Dual - Конференция байланыстары

background image

Конференция байланыстары

Конференция немесе к

өп тарапты қоңыраумен екі не одан көп адаммен бірігіп сөйлесуге болады.

Конференция байланысына қосуға болатын қатысушылар саны туралы мәлімет алу үшін
желі операторына хабарласыңыз.

83

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Конференциялық қоңырау соғу үшін

1

А

ғымдағы қоңырау кезінде белгішесін түртіңіз. Қоңыраулар журналы көрсетіледі.

2

Теру та

қтасын көрсету үшін пернесін түртіңіз.

3

Екінші

қатысушының нөмірін теріп, белгішесін түртіңіз. Бірінші қатысушы уақытша

ұстауға қойылады.

4

Қоңырауға екінші қатысушыны қосу және конференциялық қоңырауды бастау үшін

белгішесін т

үртіңіз.

5

Қоңырауға қосымша қатысушыларды қосу үшін тиісті қадамдарды жоғарыда

сипаттал

ғандай қайталаңыз.

Конференциялық қоңырау қатысушысымен жеке сөйлесу үшін

1

А

ғымдағы конференциялық қоңырау кезінде Конференциялық қоңырауларды

басқару п

әрменін түртіңіз.

2

Жеке с

өйлесу қажет қатысушының бөлек түймесін түртіңіз.

3

Жеке с

өйлесуді аяқтау және конференциялық қоңырауға оралу үшін белгішесін

т

үртіңіз.

Конференция қоңырауынан қатысушыны шығару үшін

1

А

ғымдағы конференция қоңырауы кезінде Конференциялық қоңырауларды

басқару п

әрменін түртіңіз.

2

Шы

ғару қажет қатысушының қасындағы белгішесін түртіңіз.

Конференциялық қоңырауды аяқтау үшін

Конференциялы

қ қоңырау кезінде белгішесін түртіңіз.