Sony Xperia Z3 Plus Dual - Дауыс поштасы

background image

Дауыс поштасы

Егер жазылым дауысты

қ пошта қызметін қамтыса, қоңырау шалушылар қоңырауларға жауап

бере алма

ғаныңызда, сізге дауыстық хабарлар қалдыра алады. Дауыстық пошта қызметінің

н

өмірі әдетте SIM картада сақталады. Олай болмаса, нөмірді желі операторынан алып, қолмен

енгізуге болады.

Дауыстық пошта нөмірін енгізу

1

Негізгі экран м

әзірінен түймесін түртіңіз.

2

Параметрлер > Қоңырау параметрін тауып, т

үртіңіз.

3

SIM картасын та

ңдаңыз.

4

Дауыс поштасы > Дауыстық пошта параметрлері > Дауыстық пошта
нөмірі
б

өлімін түртіңіз.

5

Дауысты

қ пошта нөмірін енгізіңіз.

6

OK т

үймесін түртіңіз.

Дауыстық пошта қызметіне қоңырау соғу

1

Н

өмір теру тақтасын ашыңыз.

2

1

т

үртіп ұстап тұрыңыз да, SIM картасын таңдаңыз.

Дауыстық пошта нөміріне қоңырау шалғанда, желі операторының дауыстық пошта жүйесі
әдетте дауыстық поштаны орнатуды сұрайды. Мысалы, сәлемдеме жазып, құпиясөз
орнату сұралуы мүмкін.