Sony Xperia Z3 Plus Dual - Ұлғайту қимылдары

background image

Ұлғайту қимылдары

Ұлғайту қимылдары сенсорлық экранның бетін үш рет түрту арқылы бөліктерді ұлғайтуға

к

өмектеседі.

Үлкейту қимылдарын қосу немесе өшіру

1

Негізгі экран экранынан опциясын т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Қол жетімділік > Ұлғайту қимылы тарма

ғын тауып, түртіңіз.

3

Қосу-өшіру қосқышын түртіңіз.

Аймақты үлкейту және экранмен жылжу

1

Ұлғайту қимылы функциясы

қосулы екенін тексеріңіз.

2

Айма

қты үш рет түртіп, саусақты экранда ұстап тұрып, сырғытыңыз.