Sony Xperia Z3 Plus Dual - Қатынасты ауыстыру

background image

Қатынасты ауыстыру

Қатынасты ауыстыру арқылы Xperia™ құрылғысымен бір немесе бірнеше қосқышты пайдаланып

өзара әрекеттесуге болады. Қосқыш — Android құрылғыңызға перне сигналын жіберу үшін

пайдаланылатын

құрылғы. Бұл қозғалуы шектелген пайдаланушыларға пайдалы болуы мүмкін.

Қатынасты ауыстыру туралы қосымша ақпаратты Параметрлер > Қол жетімділік >

Қатынасты ауыстыру > ПАРАМЕТРЛЕР > Анықтама б

өлімінде қараңыз.

Қатынасты ауыстыруды қосу немесе өшіру үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Қол жетімділік > Қатынасты ауыстыру тарма

ғын тауып,

т

үртіңіз.

3

Функцияны

қосу немесе өшіру үшін слайдерді түртіңіз, содан кейін OK пәрменін түртіңіз.

148

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.