Sony Xperia Z3 Plus Dual - Моно аудио

background image

Моно аудио

«Моно аудио» параметрі аудионы ойнат

қанда сол және оң жақ аудио арналарын бір уақытта

ойнатады. Моно орнына стерео ойнатуды пайдалану есту

қабілетін жоғалтудың белгілі бір түрлері

бар пайдалнаушылар

үшін немесе қауіпсіздік себептерімен, мысалы, қоршаған ортаны тыңдау

керек кезде пайдалы.

Моно аудионы қосу не өшіру үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Қол жетімділік тарма

ғын тауып, түртіңіз.

3

Моно аудио жанында

ғы слайдерді түртіңіз.