Sony Xperia Z3 Plus Dual - Құрылғыда диагностикалық тексерулерді іске қосу

background image

Құрылғыда диагностикалық тексерулерді іске қосу

Xperia™ диагностикалы

қ қолданбасы Xperia™ құрылғысы тиісті түрде жұмыс істеп тұрғанын

тексеру

үшін арнайы функцияны тексере немесе толық диагностикалық тексеруді іске қоса алады.

Xperia™ диагностикалы

қ қолданбасы келесі әрекеттерді орындай алады:

Xperia™

құрылғысындағы ықтимал жабдық немесе бағдарламалық құрал ақауларына кіру.

Құрылғыда қолданбалардың жұмыс істеу мүмкіндіктерін сараптау.

Алды

ңғы 10 күн аралығындағы жіберілген қоңыраулар санының журналын жасау.

Орнатыл

ған бағдарламалық құралды анықтау және құрылғы туралы пайдалы мәліметтерді

қамтамасыз ету.

Xperia™ диагностикалық қолданбасын көпшілік Android™ құрылғыларында Sony
корпорациясы алдын ала орнатқан. Егер «Диагностикалар» опциясы Параметрлер >
Телефон туралы бөлімінде қол жетімді емес болса, жеңілдетілген нұсқасын Play Store™
қолданбасын қолданып жүктеуге болады.