Sony Xperia Z3 Plus Dual - Қолданбаларды басқа көздерден жүктеу

background image

Қолданбаларды басқа көздерден жүктеу

Құрылғыңызда Google Play™ сайтынан басқа көздерден жүктеуге рұқсат ету параметрі

та

ңдалған болса, бағдарламаларды тиісті жүктеу нұсқауларын орындау арқылы тікелей басқа

веб-сайттардан ж

үктеуге болады.

Белгісіз немесе сенімсіз жерден алынған бағдарламаларды орнату құрылғыны зақымдауы
мүмкін. Қолданбаларды тек сенімді көздерден жүктеңіз. Сұрақтар мен мәселелер
туындаса, қолданба жеткізушісіне хабарласыңыз.

Бірнеше пайдаланушысы бар құрылғы пайдалансаңыз, тек оның иесі, яғни негізгі
пайдаланушысы, жүктеулерді Google Play™ қызметінен басқа көздерден ала алады.
Құрылғы иесі жасаған өзгертулер барлық басқа пайдаланушыларға әсер етеді.

Басқа көздерден қолданбаларды жүктеуді қосу немесе өшіру үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Құлыптау экраны және қауіпсіздік тарма

ғын тауып, түртіңіз.

3

Белгісіз дерек көздері слайдерін т

үртіңіз.

4

OK т

үймесін түртіңіз.

Дұрыс жұмыс істеу үшін кейбір қолданбаларға құрылғыдағы деректерге, параметрлерге
және әр түрлі функцияларға қол жеткізу керек болуы мүмкін. Тек сенетін қолданбаларды
жүктеп, оларға рұқсат беріңіз. Жүктелген қолданбаға берілген рұқсаттарды көру және
олардың күйін өзгерту үшін Параметрлер > Бағдарламалар тармағында қолданбаны
түртіңіз.

49

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.