Sony Xperia Z3 Plus Dual - Электрондық хабарлар жіберу және алу

background image

Электрондық хабарлар жіберу және алу

1

М

әзірді және барлық электрондық пошта есептік жазбалары мен қалталардың тізімін көру

2

Электронды

қ хабарларды іздеу

3

Параметрлерге ж

әне опцияларға қол жеткізу

4

Электронды

қ хабарлар тізімі

5

Электронды

қ хабар жазу

Жаңа электрондық хабарларды жүктеп алу

Электронды

қ пошта кіріс жәшігі ашық болғанда хабарлар тізіміне төмен сырғытыңыз.

Жаңа электрондық пошта хабарларын жүктеп көрудің алдында деректер байланысы бар
екенін тексеріңіз. Сәтті деректер байланыстарын қамтамасыз ету үшін Интернет және
MMS параметрлері
бетіндегі 50 бөлімін қараңыз.

95

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Электрондық хабарларды оқу үшін

1

Негізгі экран ішінде т

үртіңіз.

2

Электрондық пошта

қолданбасын тауып, түртіңіз.

3

Бірнеше электронды

қ пошта есептік жазбасын пайдаланып жатсаңыз, белгішесін түртіп,

тексерілетін есептік жазбаны т

үртіңіз. Барлық электрондық пошта есептік жазбаларын бір

уа

қытта тексергіңіз келсе, белгішесін түртіңіз, содан кейін Біріктірілген кіріс

жәшігі тарма

ғын түртіңіз.

4

Электронды

қ пошта кіріс жәшігінде оқығыңыз келетін электрондық хабарды жоғары не

т

өмен айналдырыңыз да, түртіңіз.

Электрондық хабар жасау және жіберу үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз, содан кейін Электрондық пошта

қолданбасын тауып, түртіңіз.

2

Бірнеше электронды

қ пошта есептік жазбасын пайдаланып жатсаңыз, белгішесін

т

үртіңіз және қай есептік жазбадан электрондық хабарды жіберу керектігін таңдаңыз.

3

белгішесін т

үртіңіз, содан кейін алушы атын немесе электрондық пошта мекенжайын

тері

ңіз немесе ашылмалы тізімнен бір немесе бірнеше алушыны таңдаңыз.

4

Электронды

қ хабардың тақырыбын және хабар мәтінін енгізіп, белгішесін түртіңіз.

Электрондық хатқа жауап беру

1

Электронды

қ пошта кіріс жәшігінде жауап бергіңіз келетін хабарды тауып түртіңіз, одан

кейін Жауап беру немесе Барлығына жауап беру т

үймесін түртіңіз.

2

Жауапты енгізіп, т

үймесін түртіңіз.

Электрондық хаттың бағытын өзгерту

1

Электронды

қ пошта кіріс жәшігінде бағытын өзгерткіңіз келетін хабарды тауып түртіңіз,

одан кейін Қайта жіберу т

үймесін түртіңіз.

2

Алушыны

ң атын немесе электрондық пошта мекенжайын теріңіз, содан кейін ашылмалы

тізімнен бір немесе бірнеше алушыны та

ңдаңыз.

3

Хабар м

әтінін енгізіңіз де, белгішесін түртіңіз.

Электрондық хабар қосымшасын сақтау немесе көру үшін

1

К

өргіңіз келетін қосымшаны қамтитын электрондық хабарды тауып, түртіңіз. Қосымшалар

бар электронды

қ хабарлар арқылы көрсетіледі.

2

Электронды

қ хабар ашылғаннан кейін электрондық хабардың негізгі мәтінінде

қосымшаны табыңыз, содан кейін оның жанында САҚТАУ немесе КӨРУ пәрменін

т

үртіңіз.

Жіберушінің электрондық пошта мекенжайын контактілерге сақтау үшін

1

Электронды

қ пошта кіріс жәшігінде хабарды тауып, түртіңіз.

2

Жіберушіні

ң атын түртіңіз, Контактілерге қосу пәрменін түртіңіз, содан кейін OK

т

үймесін түртіңіз.

3

Бар контактіні та

ңдаңыз немесе Жаңа контакт жасау пәрменін түртіңіз.

4

Қажет болса, контакт туралы ақпаратты өңдеңіз, содан кейін САҚТАУ пәрменін түртіңіз.