Sony Xperia Z3 Plus Dual - Электрондық пошта хабарларын ұйымдастыру

background image

Электрондық пошта хабарларын ұйымдастыру

Электрондық хабарларды сұрыптау үшін

1

Негізгі экран ішінде т

үртіңіз.

2

Электрондық пошта

қолданбасын тауып, түртіңіз.

3

Бірнеше электронды

қ пошта есептік жазбасын пайдаланып жатсаңыз, белгішесін

т

үртіңіз және сұрыптау керек кіріс жәшік бар есептік жазбаны таңдаңыз. Барлық

электронды

қ пошта есептік жазбаларын бір уақытта сұрыптағыңыз келсе, белгішесін

т

үртіңіз, содан кейін Біріктірілген кіріс жәшігі тармағын түртіңіз.

4

т

үртіңіз, содан кейін Іріктеу пәрменін түртіңіз.

5

С

ұрыптау опциясын таңдаңыз.

96

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Электрондық хабарларды іздеу үшін

1

Негізгі экран экранында белгішесін т

үртіңіз, содан кейін Электрондық пошта

қолданбасын тауып, түртіңіз.

2

Бірнеше электронды

қ пошта есептік жазбасын пайдаланып жатсаңыз, белгішесін

т

үртіңіз және іздеу керек есептік жазбаны таңдаңыз. Барлық электрондық пошта есептік

жазбаларын бір уа

қытта іздегіңіз келсе, белгішесін түртіңіз, содан кейін Біріктірілген

кіріс жәшігі тарма

ғын түртіңіз.

3

белгішесін т

үртіңіз.

4

Іздеу м

әтінін енгізіңіз, содан кейін пернетақтада белгішесін түртіңіз.

5

Іздеу н

әтижелері күні бойынша сұрыпталған тізімде көрсетіледі. Ашқыңыз келетін

электронды

қ хабарды түртіңіз.

Бір электрондық пошта есептік жазбасының барлық қалтасын көру үшін

1

Негізгі экран ішінде т

үртіңіз, содан кейін Электрондық пошта қолданбасын тауып,

т

үртіңіз.

2

белгішесін т

үртіңіз, содан кейін тексеру керек есептік жазбаны таңдаңыз.

3

Тексергі

ңіз келетін есептік жазба астында Барлық қалталар пәрменін таңдаңыз.

Электрондық хабарларды жою үшін

1

Жой

ғыңыз келетін хабарды құрылғы дірілдегенше түртіп, ұстап тұрыңыз.

2

Жой

ғыңыз келетін хабарларға құсбелгілер қойыңыз.

3

белгішесін т

үртіңіз.

Сондай-ақ, жою үшін хабарды оңға қарай шертуге болады.

Электрондық хатты басқа қалтаға жылжыту

1

Электронды

қ пошта кіріс жәшігінде жылжытылатын хатты солға қарай жанап өтіңіз.

2

Жылжыту белгішесін т

үртіп, қалтаны таңдаңыз.