Sony Xperia Z3 Plus Dual - Хабар алмасу параметрлері

background image

Хабар алмасу параметрлері

Хабар туралы хабарландыру параметрлерін өзгерту үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз, содан кейін белгішесін тауып, түртіңіз.

2

белгішесін, содан кейін Параметрлер тарма

ғын түртіңіз.

3

Хабарландыру дыбысын орнату

үшін Ескерту дыбысы пәрменін түртіңіз, содан кейін

опцияны та

ңдаңыз немесе белгішесін түртіп, құрылғыда сақталған музыка файлын

та

ңдаңыз.

4

Растау

үшін Дайын түймесін түртіңіз.

5

Қосымша хабарландыру параметрлерін реттеу үшін слайдерлерді түртіңіз.

Шығыс хабарлар үшін жеткізу есептерін қосу немесе өшіру үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз, содан кейін белгішесін тауып, түртіңіз.

2

белгішесін, содан кейін Параметрлер тарма

ғын түртіңіз.

3

Функцияны

қосу немесе өшіру үшін Жеткізу туралы есеп слайдерін түртіңіз.

Жеткізу есептері қосылғаннан кейін сәтті жеткізілген хабарларда құсбелгі көрсетіледі.