Sony Xperia Z3 Plus Dual - Хабарларды оқу және жіберу

background image

Хабарларды оқу және жіберу

Хабар алмасу

қолданбасы хабарламаларды сөйлесулер сияқты көрсетеді, яғни белгілі бір адамға

жіберілген ж

әне одан алынған хабарлар бірге топтастырылады. MMS хабарларын жіберу үшін

құрылғыдағы Мультимедиа хабарламалары қызметі параметрлері дұрыс болуы керек.

Интернет және MMS параметрлері б

өлімін 50-беттен қараңыз.

Бір хабарда жіберуге болатын таңбалар саны оператор мен пайдаланатын тілге
байланысты әр түрлі болады. Қосылған мультимедиа файлдарының өлшемін қоса
есептегендегі мультимедиа хабарының ең үлкен өлшемі де операторға байланысты.
Қосымша ақпарат алу үшін желі операторына хабарласыңыз.

1

С

өйлесулер тізіміне қайту

2

Хабар жіберушіге

қоңырау шалу

3

Қосымша опцияларды көру

4

Жіберілген ж

әне алынған хабарлар

5

Ая

қталған хабарды жіберу

6

Тіркемелер

қосу

Хабар жасау және жіберу үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз түртіңіз, содан кейін белгішесін тауып,

т

үртіңіз.

2

белгішесін т

үртіңіз.

3

Алушыны

ң атын немесе телефон нөмірін немесе алушы туралы сақталған басқа контакт

а

қпаратын енгізіп, көрінген тізімнен таңдаңыз. Егер алушы контакт ретінде тізімде жоқ

болса, алушыны

ң нөмірін қолмен енгізіңіз.

4

Топты

қ хабар жібергіңіз келсе, қосымша алушылар қосу үшін жоғарыда сипатталған

процедураны

қайталаңыз.

5

Хабар жазу п

әрменін түртіп, хабар мәтінін енгізіңіз.

6

Егер тіркеме

қосқыңыз келсе, тиісті тіркеме опциясын таңдаңыз.

7

Хабар жіберу

үшін қай SIM картасын пайдаланғыңыз келетініне сай түймелерінің

біреуін т

үртіңіз.

Хабардан жібермей тұрып шықсаңыз, ол жоба жазба ретінде сақталады. Сөйлесуге Жоба
жазба
деген тег қосылады.

Алынған хабарды оқу

1

Негізгі экран экранынан т

үймесін түртіңіз, содан соң түймесін тауып, түртіңіз.

2

Қажетті сөйлесуді түртіңіз.

3

Хабар

әлі жүктелмеген болса, хабарды түртіңіз.

Барлық алынған хабар құрылғының жадына әдепкі ретінде сақталады.

92

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Хабарға жауап беру үшін

1

Негізгі экран экранында тарма

ғын түртіңіз де, тармағын тауып түртіңіз.

2

Хабарды

қамтитын сөйлесуді түртіңіз.

3

Жауапты енгізі

ңіз және қай SIM картасын пайдаланғыңыз келетініне сай түймелерінің

біреуін т

үртіңіз.

Хабардың бағытын өзгерту үшін

1

Негізгі экран ішінде , содан кейін белгішесін тауып т

үртіңіз.

2

Қайта жібергіңіз келетін хабарды қамтитын сөйлесуді басыңыз.

3

Қайта жібергіңіз келетін хабарды түртіп, ұстап тұрып, Хабарды қайта жіберу

т

үймесін түртіңіз.

4

Алушыны

ң атын немесе телефон нөмірін немесе алушы туралы сақталған басқа контакт

а

қпаратын енгізіп, көрінген тізімнен таңдаңыз. Егер алушы контакт ретінде тізімде жоқ

болса, алушыны

ң нөмірін қолмен енгізіңіз.

5

Қажет болса, хабарды өңдеңіз де, қай SIM картасын пайдаланғыңыз келетініне сай

т

үймелерінің біреуін түртіңіз.

Алынған хабар ішіндегі файлды сақтау

1

Негізгі экран экранынан т

үймесін түртіңіз, содан соң түймесін тауып, түртіңіз.

2

Хабар

әлі жүктелмесе, хабарды түртіңіз.

3

Са

қталатын файлды түртіп тұрыңыз, содан соң қажетті опцияны таңдаңыз.