Sony Xperia Z3 Plus Dual - Google Search және Now

background image

Google Search және Now

Интернетте іздеу

үшін Google қолданбасын пайдаланыңыз. Сондай-ақ, жүйелі жаңартулар үшін

арнаны

қосуға болады ‒ мысалы, жұмысқа қатынау алдында жол қозғалысы туралы ақпаратты

алу

ға, аумағыңыздағы танымал мейрамханаларды табуға, сүйікті командаңыздың ағымдағы

ұпайын көруге және т.б. істеуге болады. Қолданбаға қолданбалар тізімінде белгішесін түрту

ар

қылы қол жеткізуге болады немесе негізгі экранда жылдам қол жеткізу және оңай оқу үшін

та

қтаны арнауға болады.

Now карталарын қосу немесе өшіру үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Google > Search және Now > Now карталары тарма

ғын

тауып, т

үртіңіз.

3

Карталарды көрсету слайдерін т

үртіңіз.

138

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Негізгі экрандағы тақтаны Google Search және Now үшін сақтау үшін

1

Құрылғы дірілдегенше негізгі экранның кез келген жерін түртіп, ұстап тұрыңыз.

2

белгішесін т

үртіңіз, содан кейін Google Now™ слайдерін түртіңіз.

3

Енді Google Search ж

әне Now интерфейсіне қол жеткізу үшін негізгі экранның шеткі сол

жа

қ тақтасына айналдыруға болады.

Шеткі сол жақ тақтаны Google Search және Now үшін сақтап қойсаңыз, негізгі экранның
басты тақтасын өзгерту мүмкін емес және сол жақта қосымша тақталарды қосу мүмкін
емес. Тек шеткі сол жақ тақтаны сақтап қоюға болады.