Sony Xperia Z3 Plus Dual - Керек-жарақтарды басқару

background image

Керек-жарақтарды басқару

Құрылғыға қосуға болатын интеллектуалды аксессуарлар ауқымын, соның ішінде Xperia™

SmartTags, SmartWatch сериялы са

ғатын не Sony сымсыз гарнитураларын басқару үшін Smart

Connect™

қолданбасын пайдаланыңыз. Smart Connect™ қол жетімді кезде кез келген қажетті

қолданбаларды жүктеп, үшінші тарап қолданбаларын табады. Бұрын қосылған керек-жарақтар

әр керек-жарақтың сипаттары туралы қосымша ақпаратты алуға мүмкіндік беретін тізімде

к

өрсетіледі.

Қосалқы бөлшекті жұптастыру және жалғау

1

Smart Connect™

қолданбасын іске қосыңыз. Егер Smart Connect™ қолданбасын бірінші

рет ашып жатса

ңыз, кіріспе экранын жабу үшін OK түймесін түртіңіз.

2

Аксессуарлар т

үймесін, содан кейін белгішесін түртіңіз.

3

Bluetooth® функциясы

қосылмаған болса, оны қосыңыз, содан кейін жұптастырғыңыз

ж

әне жалғағыңыз келетін керек-жарақтың атауын түртіңіз.

4

Егер

қажет болса, құпиясөзді енгізіңіз, құрылғыда да және керек-жарақта да сол

құпиясөзді растаңыз.

Жалғанған қосалқы бөлшек параметрлерін реттеу

1

Қосалқы бөлшекті құрылғыңызбен жұптаңыз және қосыңыз.

2

Smart Connect™

қолданбасын іске қосыңыз.

3

Аксессуарлар б

өлімін түртіп, қосулы қосалқы бөлшек атауын қайта теріңіз.

4

Қажетті параметрлерді реттеңіз.