Sony Xperia Z3 Plus Dual - Күнтізбе

background image

Күнтізбе

Кесте

ңізді басқару үшін күнтізбе қолданбасын пайдаланыңыз. Google™ есептік жазбасы немесе

«Facebook

қызметі бар Xperia™» есептік жазбасы сияқты күнтізбелері бар бір не одан көп онлайн

есептік жазба

ға кіріп, онымен құрылғыны қадамдастырған болсаңыз, осы есептік жазбалардағы

к

үнтізбе оқиғалары Күнтізбе қолданбасында да көрінеді. Біріктірілген Күнтізбе көрінісіне қай

к

үнтізбелер қосылатынын таңдауға болады.

Кездесу уа

қыты келгенде, құрылғы еске салу үшін ескерту дыбысын ойнатады. Сонымен қатар

к

үй жолағында пайда болады.

1

К

өрініс түрін және көрінетін күнтізбелерді таңдау

2

А

ғымдағы күнге оралу

3

Параметрлер мен бас

қа опцияларға қол жеткізу

4

Жылдамыра

қ қарау үшін солға немесе оңға жанап өту

5

Та

ңдалған күн

6

Та

ңдалған күнге арналған күн тәртібі

7

К

үнтізбе оқиғасын қосу

Күнтізбе оқиғасын жасау

1

Негізгі экран экранынан т

үймесін түртіп, Күнтізбе түймесін түртіңіз.

2

т

үймесін түртіңіз.

3

К

үнтізбені бір не бірнеше тіркелгімен синхрондасаңыз, осы оқиғаны қосқыңыз келетін

тіркелгіні та

ңдаңыз. Бұл оқиғаны тек құрылғыға қосу керек болса, Құрылғы

күнтізбесі т

үймесін түртіңіз.

4

Қажетті ақпаратты енгізіңіз немесе таңдаңыз және оқиғаға қатысушылар қосыңыз.

5

О

қиғаны сақтап, шақырулар жіберу үшін Сақтау түймесін басыңыз.

Күнтізбе оқиғасын көру

1

Негізгі экран экранынан т

үймесін түртіп, Күнтізбе түймесін түртіңіз.

2

К

өру қажет оқиғаны түртіңіз.

Бірнеше күнтізбелерді көру

1

Негізгі экран экранынан т

үймесін түртіңіз, содан соң Күнтізбе түймесін тауып,

т

үртіңіз.

2

т

үймесін түртіп, көру қажет күнтізбелерге белгі қойыңыз.

Күнтізбе көрінісін ұлғайту

Апта немесе Күн к

өрінісі таңдалса, ұлғайту үшін экранды шымшыңыз.

143

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

«Күнтізбе» бағдарламасында ұлттық мейрамдарды көрсету

1

Негізгі экран экранынан т

үймесін түртіп, Күнтізбе түймесін түртіңіз.

2

т

үймесін түртіңіз, содан соң Параметрлер түймесін түртіңіз.

3

Ұлттық мерекелер т

үймесін түртіңіз.

4

Опцияны немесе опциялар тіркесімін та

ңдаңыз, содан соң OK түймесін түртіңіз.

«Күнтізбе» қолданбасында туған күндерді көрсету

1

Негізгі экран экранынан т

үймесін түртіп, Күнтізбе түймесін түртіңіз.

2

т

үймесін түртіңіз, содан соң Параметрлер > Туған күндер түймесін түртіңіз.

3

Туған күндер жанында

ғы слайдерді оң жаққа қарай сырғытыңыз.

«Күнтізбе» қолданбасында ауа райы болжамдарын көрсету

1

Негізгі экран экранынан т

үймесін түртіп, Күнтізбе түймесін түртіңіз.

2

т

үймесін, содан кейін Параметрлер белгішесін түртіңіз.

3

Ауа райы болжамы белгішесін т

үртіп, Ауа райы болжамы жанындағы

слайдерді о

ңға қарай сырғытыңыз.

4

Егер орын

қызметтері өшірілген болса, Тұратын орын түймесін түртіңіз, содан соң

қосу қажет қаланы іздеңіз.

Орын қызметтерін қосу туралы қосымша ақпарат алу үшін Орынды анықтау
қызметтерін пайдалану
бетіндегі 140 бөлімін қараңыз.

«Күнтізбе» бағдарламасындағы ауа райы болжамының параметрлерін өзгерту

1

Негізгі экран экранынан т

үймесін түртіп, Күнтізбе түймесін түртіңіз.

2

т

үймесін түртіңіз, содан соң Параметрлер түймесін түртіңіз.

3

Ауа райы болжамы т

үймесін түртіңіз.

4

Параметрлерді

қажетінше реттеңіз.