Sony Xperia Z3 Plus Dual - Қолданбаларға шолу

background image

Қолданбаларға шолу

Кейбір қолданбалар құрылғыңызда қамтылмауы мүмкін, я болмаса, оларға кейбір
аумақтардағы кейбір желілер немесе қызмет көрсетушілер қолдау көрсетпеуі мүмкін.

Фотосуреттерді ж

әне бейнелерді басқару, көру және өңдеу үшін «Альбом» қолданбасын

пайдаланы

ңыз.

Тікелей

құрылғыңызда мыңдаған өнімдерді шарлаңыз, іздеңіз және сатып алыңыз.

Құрылғыңызды вирустардан, зиянкес бағдарламалардан, шпиондық бағдарламалардан,

фишинг

әрекеттерінен және онлайн эксплойттардан қорғаңыз.

Қарапайым есептеулерді орындау үшін «Калькулятор» қолданбасын пайдаланыңыз.

О

қиғаларды бақылап отыру және кездесулерді басқару үшін «Күнтізбе» қолданбасын

пайдаланы

ңыз.

Фотосуреттер т

үсіру және бейнеклиптер жазу үшін «Камера» қолданбасын

пайдаланы

ңыз.

Веб-беттерді шарлау ж

әне көру, бетбелгілерді, мәтін мен кескіндерді басқару үшін

Chrome веб-браузерін пайдаланы

ңыз.

Әр түрлі дабылдарды және таймерлерді орнату үшін «Сағат» қолданбасын

пайдаланы

ңыз.

Телефон н

өмірлерін, электрондық пошта мекенжайларын және контактілерге қатысты

бас

қа ақпаратты басқару үшін «Контактілер» қолданбасын пайдаланыңыз.

Ж

үктелген қолданбаларға, құжаттарға және суреттерге қатынасыңыз.

Кез келген

құрылғыдан оңай қол жеткізу, достарыңызбен ортақтастыру және

әріптестермен бірлесіп жұмыс істеу үшін құжаттарыңыз бен файлдарыңызды сақтаңыз.

Жеке ж

әне жұмыс есептік жазбалары арқылы электрондық хабарлар жіберу және алу

үшін «Электрондық пошта» қолданбасын пайдаланыңыз.

Д

үние жүзіндегі достармен, отбасы мүшелерімен және әріптестермен әлеуметтік

желілер ар

қылы байланысу үшін Facebook™ қолданбасын пайдаланыңыз.

FM радиостанцияларын іздеп, оларды ты

ңдаңыз.

37

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Электронды

қ пошта хабарларын оқу, жазу және ұйымдастыру үшін Gmail™

қолданбасын пайдаланыңыз.
Құрылғыда және интернетте ақпарат іздеңіз.

Достармен желіде с

өйлесу үшін Hangouts™ қолданбасын пайдаланыңыз.

Құрылғыңызда музыканы тыңдаңыз, фильмдерді көріңіз, қолданбаларды

пайдаланы

ңыз және ойындарды ойнаңыз, әрі тек Xperia™ құрылғылары арқылы қол

жетімді бірегей мазм

ұнға ерекше қатынас алыңыз.

Google Maps™

қолданбасының көмегімен ағымдағы орныңызды көріңіз, басқа

орындарды табы

ңыз және бағдарларды жоспарлаңыз.

М

әтіндік хабарлар мен мультимедиалық хабарларды жіберу және алу үшін «Хабар

алмасу»

қолданбасын пайдаланыңыз.

Музыка мен дыбысты

қ кітаптарды ұйымдастыру және ойнату үшін «Музыка»

қолданбасын пайдаланыңыз.

News Suite жа

ңалықтарын қараңыз.

Н

өмірді қолмен теру немесе зерделі теру функциясын пайдалану арқылы қоңыраулар

шалы

ңыз.

Барлы

қ фотосуреттер мен бейнелерді ұйымдастырыңыз, іздеңіз немесе оларды

шолы

ңыз.

Google Play д

үкенінде сатып алынған немесе жалға алынған фильмдерді және

телешоуларды к

өру үшін Google Play Movies & TV қолданбасын пайдаланыңыз.

Google Play Music

қолданбасы арқылы мыңдаған әндерді табыңыз және ойнатыңыз.

Сатып алатын немесе тегін ж

үктейтін қолданбаларды табу үшін Play Store™

қолданбасын пайдаланыңыз.

Ойында

ғы достармен және ойнауды жақсы көретін ойындармен байланыста болыңыз,

PlayStation®Store д

үкенінде сатып алыңыз және т.б.

Параметрлерді талаптары

ңызға сай оңтайландырыңыз.

Музыка а

ғынын алыңыз, достардың топтамаларын немесе орындаушының

дискографияларын шолы

ңыз, я болмаса, жеке радиостанцияны жасаңыз.

Құрылғыда пайдаланушы қолдауына қол жеткізу үшін «Қолдау» қолданбасын

пайдаланы

ңыз. Мысалы, Пайдаланушы нұсқаулығына, ақауларды жою ақпаратына

ж

әне кеңестер мен амалдарға қатынасуға болады.

Айналада ойнатылып жат

қанын естіген музыка жолдарын анықтап, орындаушы, альбом

ж

әне басқа ақпаратты алыңыз.

Бейнелерді

құрылғыда ойнату және мазмұнды достарыңызбен бөлісу үшін «Бейне»

қолданбасын пайдаланыңыз.

Даусы

ңызды пайдаланып интернетте мазмұн іздеңіз.

Ауа райы болжамдарын к

өру үшін «Ауа райы» қолданбасын пайдаланыңыз.

Жа

ңа ойындарды, қолданбаларды және мультимедиалық мазмұнды табу үшін

«Жа

ңалықтар» қолданбасын пайдаланыңыз.

Д

үние жүзіндегі пайдаланушылардың бейнелерін көру және бейнелеріңізді

орта

қтастыру үшін YouTube™ қолданбасын пайдаланыңыз.

38

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.