Sony Xperia Z3 Plus Dual - Қолданбаларды шарлау

background image

Қолданбаларды шарлау

Жылжу кілттері ж

әне соңғы пайдаланылған барлық бағдарламаларды оңай ауыстыруға

м

үмкіндік беретін соңғы пайдаланылған бағдарламалар терезесі арқылы бағдарламалар

арасында жылжу

ға болады. Шарлау пернелері: «Артқа» пернесі, «Басты» пернесі және

«Жа

қындағы қолданбалар» пернесі. Сондай-ақ, қолданба бірнеше терезе функциясын қолдаса,

б

өлінген экран режимін пайдаланып экранда бірден екі қолданбаны ашуға болады. Шығу үшін

«Басты» пернесін бас

қанда кейбір қолданбалар жабылады, басқалары уақытша тоқтатылады

немесе фонды

қ режимде жұмыс істеуді жалғастырады. Егер қолданба тоқтатылған не фондық

режимде

қосулы болса, қолданбаны келесі ашқанда жұмысты тоқтаған жерден жалғастыруға

болады.

26

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

1

Ша

ғын қолданбалар – шағын қолданбалар терезесін ашады

2

Барлы

ғын тазалау - соңғы пайдаланылған барлық қолданбаларды жабады

3

Со

ңғы пайдаланылған қолданбалар терезесі – соңғы пайдаланылған қолданбаны ашады

4

Со

ңғы қолданбалар пернесі – соңғы пайдаланылған қолданбалар терезесін ашады

5

Негізгі экран пернесі –

қолданбадан шығу және негізгі экранға оралу

6

Арт

қа пернесі – қолданба ішіндегі алдыңғы экранға қайту не қолданбаны жабу

Соңғы пайдаланылған қолданбалар терезесін ашу

басы

ңыз.

Жақында пайдаланылған қолданбалар арасында жылдам ауысу үшін

екі рет жылдам басы

ңыз.

Жақында пайдаланылған барлық қолданбаларды жабу үшін

т

үртіңіз де, БАРЛЫҒЫН ТАЗАЛАУ пәрменін түртіңіз.

Қолданба ішіндегі мәзірді ашу үшін

Қолданбаны пайдаланғанда пернесін түртіңіз.

Мәзір барлық қолданбаларда бола бермейді.

Бөлінген экран режимі

Б

өлінген экран режимі сізге екі қолданбаны бірден көруге мүмкіндік береді, мысалы, электрондық

поштаны

ң кіріс жәшігін және веб-браузерді бір уақытта көргіңіз келсе.

1

1-

қолданба жоғарғы терезеде

2

Б

өлінген экранның жиегі – Терезелердің өлшемін өзгерту үшін сүйреңіз

3

2-

қолданба төменгі терезеде

4

Б

өлінген экран пернесі – Жақында пайдаланылған қолданбаны таңдау

5

Басты пернесі – Басты экран

ға оралу

6

Арт

қа пернесі – қолданба ішіндегі алдыңғы экранға қайту не қолданбаны жабу

Кейбір қолданбалар бөлінген экран режимін қолдамайды.

27

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Бөлінген экран режимін пайдалану үшін

1

Б

өлінген экран режимінде пайдаланғыңыз келетін екі қолданба ашық екенін және фонда

ж

ұмыс істеп жатқанын тексеріңіз.

2

Б

өлінген экран режимінде пайдаланғыңыз келетін қолданбаны ашыңыз, содан кейін

басып,

ұстап тұрыңыз. Қолданба бөлінген экранның бірінші бөлігіне тағайындалады.

3

Пиктограммалар тізімінде екінші

қажетті қолданбаны таңдаңыз.

4

Б

өлінген экран терезелерінің өлшемін өзгерту керек болса, бөлінген экран жиегін ортаға

с

үйреңіз.

5

Б

өлінген экран режимінен шығу үшін бөлінген экран терезелері көрсетіліп тұрғанда

белгішесін т

үртіп, ұстап тұрыңыз.