Sony Xperia Z3 Plus Dual - Экранды жазу

background image

Экранды жазу

Құрылғыда көрсетіліп жатқан нәрсенің бейнесін жазып алу үшін экранды жазу мүмкіндігін

қолдануға болады. Бұл мүмкіндік, мысалы нұсқаулық жасаған кезде немесе құрылғыда ойнап

отыр

ған ойынның бейнесін жазған кезде пайдалы болады. Жазылған бейнеклиптер Альбомға

автоматты т

үрде сақталады.

Экранды жазу терезесіне шолу

1

Экранды жазу терезесін кішірейту/

қалпына келтіру

2

Экранды жазу

3

Алды

ңғы камера іске қосылғанда экранды жазу

4

Экранды аудиомен бірге/аудиосыз жазу

5

Экранды жазу параметрлеріне

қол жеткізу

6

Экранды жазу терезесін жабу

32

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Экранды жазу

1

К

өмекші терезесі ашылғанға дейін, қуат түймешгіні басып, ұстап тұрыңыз.

2

т

үймесін түртіңіз.

3

Экран ашыл

ған терезені жазғаннан кейін түймесін басыңыз. Экранды жазу функциясы

басталады ж

әне таймер түймесі көрсетіледі.

4

Жазуды то

қтату үшін таймер түймесін басып, белгішесін түртіңіз.

Алдыңғы камера іске қосылғанда экранды жазу

1

Экранды жазу терезесі ашыл

ған кезде, опциясын түртіңіз. Алдыңғы камераның

к

өрсеткіш тетігін көрсететін терезе ашылады.

2

Экранды ж

әне алдыңғы камера түсірген бейнені жаза бастау үшін түймесін түртіңіз.

3

Жазуды то

қтату үшін таймер түймесін, одан кейін белгішесін түртіңіз.

4

Алды

ңғы камераның көрсеткіш тетігінің терезесін жазу үшін, белгішесін түртіңіз.

Жазылған соңғы экран бейнелерін көру үшін

1

Хабарландыру панелін к

өрсету үшін күй жолағын екі рет түртіңіз.

2

Экран жазбасын т

үртіңіз.

Жазылған экран бейнелерін Альбом қолданбасынан да көруге болады.