Sony Xperia Z3 Plus Dual - Скриншот түсіру

background image

Скриншот түсіру

Құрылғыдағы кез келген экранның фотосуреттерін скриншот ретінде түсіруге болады. Түсірілген

скриншоттар автоматты т

үрде Альбом ішіне сақталады.

Скриншот түсіру үшін

1

К

өмекші терезесі ашылғанша қуат пернесін басып, ұстап тұрыңыз.

2

белгішесін т

үртіңіз.

Сондай-ақ бір уақытта қуат пернесін және дыбыс деңгейін төмендету пернесін басып,
ұстап тұру арқылы скриншот түсіруге болады.

Скриншотты көру үшін

1

Хабарландыру панелін к

өрсету үшін күй жолағын екі рет түртіңіз.

2

Скриншотты т

үртіңіз.

Сондай-ақ, скриншоттарды «Альбом» қолданбасында көруге болады.