Sony Xperia Z3 Plus Dual - Сенсорлы экранды пайдалану

background image

Сенсорлы экранды пайдалану

Түрту

Элментті ашы

ңыз не таңдаңыз.

Құсбелгі ұяшығын не опцияны таңдаңыз не таңдауын алыңыз.

М

әтінді экрандық пернетақтаны пайдалып енгізіңіз.

Түрту және ұстап тұру

Элементті жылжыты

ңыз.

Арнайы элемент м

әзірін іске қосыңыз.

Мысалы тізім ішінен бірнеше элементті та

ңдау үшін таңдау режимін іске қосыңыз.

22

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Кішірейту және ұлғайту

Веб беттерді, фотосуреттер мен карталарды ж

әне фотосуреттер мен бейнелерге түсіргенде

кішірейту немесе

ұлғайту.

Жанап өту

Тізім ішінде жо

ғары не төмен айналдырыңыз.

Негізгі экран та

қталары ішінде солға не оңға айналдырыңыз.

Қосымша опцияларды алу үшін солға немесе оңға жанап өтіңіз.

23

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Сипап өту

Мысалы, тізім не веб-бет ішінде жылдам айналдыры

ңыз. Айналдыруды экранды түрту арқылы

то

қтатуға болады.