Sony Xperia Z3 Plus Dual - Күй тақтасындағы белгішелер

background image

Күй тақтасындағы белгішелер

Күй белгішелері

SIM картасы жо

қ

Сигнал к

үші

Сигнал жо

қ

Роуминг

LTE деректерін жіберу ж

әне жүктеу

GPRS деректерін жіберу ж

әне жүктеу

EDGE деректерін жіберу ж

әне жүктеу

3G деректерін жіберу ж

әне жүктеу

HSPA+ деректерін жіберу ж

әне жүктеу

Wi-Fi байланысы

қосылған және деректер тасымалданып жатыр

Wi-Fi байланысы

қосылған, бірақ интернет байланысы жоқ.

Сондай-а

қ, бұл белгіше қорғалған Wi-Fi желісіне қосылуға тырысқанда көрсетіледі.

С

әтті кіргеннен кейін леп белгісі жоғалады.

Google™

қызметтеріне сіздің аумақта тыйым салынған болса, құрылғы Wi-Fi желісіне

қосылып, интернет байланысы жұмыс істеп тұрғанда да деп белгісі көрсетілуі мүмкін.

Батарея к

үйі

Батарея зарядталып жатыр

Ұшақ режимі іске қосылған

35

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Bluetooth® функциясы іске

қосылған

Микрофон дыбысы

өшірілген

Спикерфон

қосулы

«Мазаламау» режимі іске

қосылған

Діріл режимі

Оятар орнатыл

ған

GPS іске

қосылған

Синхрондау орындалуда

Кіруге немесе синхрондау

ға қатысты мәселе

Қызмет көрсетушісіне, желіге немесе аймаққа байланысты осы тізімдегі кейбір белгішелер
арқылы көрсетілетін функциялар немесе қызметтер қол жетімді болмайды.

Күй тақтасы белгішелерін басқару

1

Home screen м

әзірінен белгішесін түртіңіз.

2

Параметрлер > Дисплей > Жүйелік белгішелер тарма

ғын тауып, түртіңіз.

3

К

үй тақтасында көрсетілуі қажет жүйе белгішелерінің ұяшығына белгі қойыңыз.

Хабарландыру белгішелері

Жа

ңа мәтіндік хабар немесе мультимедиалық хабар

А

ғымдағы қоңырау

Өткізіп алған қоңырау

К

үтудегі қоңырау

Қоңырау бағытын өзгерту мүмкіндігі қосылған

Жа

ңа дауыстық пошта хабары

Жа

ңа электрондық хабар

Деректер ж

үктелуде

Деректер кері ж

үктелуде

Мобильді деректер

өшірілген

Құрылғыны негізгі реттеуді орындау

Ба

ғдарламалық құрал жаңартуы қол жетімді

Ж

үйелік жаңартулар қол жетімді

Ж

үйелік жаңартулар жүктелуде

Ж

үктелген жүйелік жаңартуларды орнату үшін түртіңіз

STAMINA режимі іске

қосылған

Ultra STAMINA режимі іске

қосылған

Шуды басу

қосулы

Скриншот т

үсірілді

Жа

ңа Hangouts™ чат хабары

Hangouts™

қолданбасы арқылы достармен бейне чатпен сөйлесіңіз

36

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Ша

ғын қолданба іске қосулы

Ән ойнап жатыр

Радио

қосулы

Құрылғы компьютерге USB кабелі арқылы қосылған

Ішкі жад 75% толы. Деректерді жад картасына тасымалдау

үшін түртіңіз

Ескерту

Қосымша (көрсетілмеген) хабарландырулар

Құрылғыда көрсетілуі мүмкін белгішелердің кейбіреулері мұнда тізілмеген. Бұл белгішелер
тек анықтама ретінде берілген және өзгертулер ескертусіз жасалынуы мүмкін.

Қолданбаға хабарландырулар жіберуге тыйым салу үшін

1

Негізгі экранда белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Хабарландырулар тарма

ғын тауып, түртіңіз.

3

Қолданбаны таңдаңыз.

4

Барлығына тыйым салу слайдерін т

үртіңіз.