Sony Xperia Z3 Plus Dual - Тіл параметрлері

background image

Тіл параметрлері

Құрылғы үшін әдепкі тілді таңдауға және кез келген уақытта оны қайта өзгертуге болады.

Сондай-а

қ, мәтінді енгізу үшін жазу тілін өзгертуге болады. Экрандық пернетақтаны

пайдалану бетіндегі 75 б

өлімін қараңыз.

66

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Тілді өзгерту үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Тілдер және енгізу > Тілдер тарма

ғын тауып, түртіңіз.

3

Тілді

өзгерту үшін қажетті тілді тізімнің жоғарғы жағына сүйреп апарыңыз. Қажетті тіл

қазіргі уақытта тізімде болмаса, оны қосу үшін белгішесін түртіңіз.

4

OK т

үймесін түртіңіз.

Қате тілді таңдасаңыз және мәзір мәтіндерін оқи алмасаңыз, тармағын тауып, түртіңіз.
Содан кейін

жанындағы мәтінді таңдаңыз және ашылған мәзірдегі бірінші жазбаны

таңдаңыз. Содан кейін қажетті тілді таңдауға болады.