Sony Xperia Z3 Plus Dual - Дыбыс деңгейі параметрлері

background image

Дыбыс деңгейі параметрлері

Кіріс

қоңыраулар мен ескертулер дыбысының деңгейін, сонымен қатар музыка мен бейне ойнату

де

ңгейін реттеуіңізге болады.

Дыбыс деңгейін реттеу пернесімен қоңырау үні дыбысын реттеу

Дыбыс де

ңгейін реттеу пернесін жоғары не төмен басыңыз.

Дыбыс деңгейін реттеу пернесімен медиа ойнату дыбысын реттеу үшін

Музыка ойнату немесе бейне к

өру кезінде экран құлыптаулы болса да, дыбыс деңгейін

реттеу пернесін жо

ғары немесе төмен басыңыз.

Діріл режимін қосу

Дыбыс де

ңгейін реттеу пернесін не көрсетілмейінше төмен басыңыз.

60

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Дыбыс деңгейлерін реттеу үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Дыбыс тарма

ғын тауып, түртіңіз.

3

Дыбыс де

ңгейі слайдерлерін қажетті күйлерге сүйреңіз.

Сондай-ақ, қоңырау үнінің, мультимедианы ойнатудың және дабылдың дыбыс
деңгейлерін бөлек-бөлек реттеу үшін дыбыс деңгейі пернесін

жоғары қарай немесе

төмен қарай басуға болады.

Құрылғыны кіріс қоңыраулар келгенде дірілдеуге орнату үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Дыбыс тарма

ғын тауып, түртіңіз.

3

Функцияны

қосу үшін Сондай-ақ, қоңыраулар үшін дірілдету слайдерін түртіңіз.

Қоңырау үнін орнату үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Дыбыс > Телеф-ң қоңырау үні тарма

ғын тауып, түртіңіз.

3

Тізімнен опцияны та

ңдаңыз немесе белгішесін түртіңіз және құрылғыға сақталған

музыка файлын та

ңдаңыз.

4

Растау

үшін Орындалды түймесін түртіңіз.

Хабарландыру дыбысын таңдау үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Дыбыс > Хабарландыру дыбысы тарма

ғын тауып, түртіңіз.

3

Тізімнен опцияны та

ңдаңыз немесе белгішесін түртіңіз және құрылғыға сақталған

музыка файлын та

ңдаңыз.

4

Растау

үшін Орындалды түймесін түртіңіз.

Кейбір қолданбалардың жеке хабарландыру дыбыстары болады, оларды қолданба
параметрлерінен таңдай аласыз.

Түрту дыбыстарын қосу үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Дыбыс > Басқа дыбыстар тарма

ғын тауып, түртіңіз.

3

Әр түрлі түрту дыбыстарын қажетінше қосу немесе өшіру үшін слайдерлерді түртіңіз.