Sony Xperia Z3 Plus Dual - Дыбысты ұлғайту

background image

Дыбысты ұлғайту

Эквалайзер ж

әне көлемді дыбыс сияқты жеке дыбыс параметрлерін қолмен қосып, құрылғының

дыбысын жа

қсартуға болады. Сондай-ақ, Динамикалық қалыптағышты қосып, әуендер немесе

бейнелерді

ң дыбыс деңгейінің айырмашылығын азайтуға болады.

Шығатын дыбысты автоматты түрде жақсарту үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Дыбыс > Аудио параметрлері тарма

ғын тауып, түртіңіз.

3

Слайдерді т

үрту арқылы ClearAudio+ функциясын қосыңыз.

Дыбыс параметрлерін қолмен реттеу үшін

1

Негізгі экранда белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Дыбыс > Аудио параметрлері тарма

ғын тауып, түртіңіз.

3

ClearAudio+ функциясы

қосулы болса, оны өшіру үшін слайдерді түртіңіз.

4

Дыбыс әсерлері > Эквалайзер тарма

ғын түртіңіз.

5

Жиілік ау

қымдарының түймелерін жоғары немесе төмен қарай сүйреу арқылы дыбыс

параметрлерін ретте

ңіз.

Дыбыс шығысы параметрлерін қолмен реттеу әрекеті дауыстық байланыс
қолданбаларына ешқандай әсер етпейді. Мысалы, дауыстық қоңыраудың дыбыс сапасы
өзгермейді.

Динамикалық реттеуші арқылы айырмашылықтардың көлемін барынша азайту
үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Дыбыс > Аудио параметрлері тарма

ғын тауып, түртіңіз.

3

Қосылған болса, слайдерді түрту арқылы DSEE HX функциясын өшіріңіз.

4

Слайдерді т

үрту арқылы Динамикалық қалыптандырғыш функциясын қосыңыз.