Sony Xperia Z3 Plus Dual - Телефон пернетақтасы

background image

Телефон пернетақтасы

Телефон пернета

қтасы стандартты 12 пернесі бар телефон пернетақтасына ұқсас. Бұл

болжалды м

әтін мен бірнеше рет түрту арқылы енгізу опцияларын ұсынады. Пернетақта

параметрлері ар

қылы телефон пернетақтасы мәтін теру әдісін іске қосуыңызға болады. Телефон

перна

қтасы тек портреттік бағдарда қол жетімді.

1 М

әтін енгізу опциясын таңдаңыз. Әр таңбаны бір рет түртуге және сөз ұсыныстарын пайдалануға немесе керекті

та

ңба шыққанша пернені баса беруге болады.

2 Ж

үгіргі алдындағы таңбаны жою.

3 Каретканы

қайтару таңбасын енгізу немесе мәтін енгізуін растау.

4 Та

ңба регистрін ауыстыру және бас әріптер регистрін қосу.

5 Сандарды к

өрсету.

6 Та

ңбалар мен көңіл-күй таңбаларын көрсету.

7 Бос орын енгізу.

Телефон пернетақтасын алғаш рет ашу

1

М

әтін енгізетін өрісті түртіп, одан кейін түймесін түртіңіз.

2

т

үймесін, одан кейін Пернетақта параметрлері түймесін түртіңіз.

3

Портрет пернетақтасы т

үймесін түртіп, Телефон пернетақтасы опциясын

та

ңдаңыз.

Телефон пернетақтасы арқылы мәтін енгізу

Телефон пернета

қтасында белгішесі шықса, қалаған әрпіңіз пернеде бірінші болмаса

да

әр таңбаны бір рет басыңыз. Қосымша көбірек ұсыныстарды қарау және тізімнен сөзді

та

ңдау үшін кандидаттар жолын басып, ұстап тұрыңыз.

Телефон пернета

қтасында түймесі шыққан кезде енгізгіңіз келетін таңба үшін

экранды

қ пернені түртіңіз. Қалаған таңба таңдалғанға дейін түймені түртіп, ұстап

т

ұрыңыз. Енгізгіңіз келетін келесі таңба үшін осы әрекетті орындаңыз.

Нөмірлерді телефон пернетақтасын пайдаланып енгізу

Телефон пернета

қтасы көрсетілгенде, түймесін түртіңіз. Нөмірлері бар телефон

пернета

қтасы көрсетіледі.

73

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Телефон пернетақтасы арқылы таңбалар мен эмотикондар енгіз

1

Телефон пернета

қтасы көрсетілгенде,

т

үймесін түртіңіз. Таңбалар мен

эмотикондары бар т

өртбұрыш шығады.

2

Бас

қа опцияларды көру үшін жоғары не төмен жылжытыңыз. Оны таңдау үшін таңбаны

немесе эмотиконды т

үртіңіз.