Sony Xperia Z3 Plus Dual - Мәтін түзету

background image

Мәтін түзету

Жаз

ған кезде мәтінді таңдауға, қиып алуға, көшіруге және қоюға болады. Енгізілген мәтінді екі

рет т

үрту арқылы түзету опцияларына қол жеткізуге болады. Одан кейін түзету опциялары

қолданбалар жолағында көрінеді.

Мәтінді өңдеу жолағы

С

өзді екі рет түрту арқылы мәтінді таңдағаннан кейін бірнеше құрал қолжетімді өңдеу жолағы

пайда болады:

Қиып алу

Көшіру

Қою

Ортақтастыру

Бәрін таңдау

Көмек

Қою опциясы тек буферде сақталған мәтін бар болса көрсетіледі.

Мәтін таңдау

1

М

әтін енгізіп, одан кейін мәтінді екі рет түртіңіз. Түрткен сөз екі жағынан белгілермен

б

өлектеледі.

2

Қосымша мәтін таңдау үшін белгілерді солға немесе оңға қарай сүйреңіз.

Мәтінді түзету

1

М

әтін енгізіп, одан кейін қолданбалар жолағы пайда болуы үшін мәтін жолағын екі рет

т

үртіңіз.

2

Т

үзетілетін мәтінді таңдап, одан кейін қажетті өзгертулерді енгізу үшін қолданбалар

жола

ғын пайдаланыңыз.

Үлкейткішті пайдалану

М

әтін енгізген кезде мәтінді үлкейтіп көру үшін мәтін жолағын түртіп ұстап тұрыңыз да,

курсорды м

әтін жолағы ішінде қалаған жерге қойыңыз.

74

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.