Sony Xperia Z3 Plus Dual - Ауызша енгізу көмегімен мәтін енгізу

background image

Ауызша енгізу көмегімен мәтін енгізу

М

әтін енгізген кезде сөздерді терудің орнына дауыспен енгізу функциясын пайдалануға болады.

Енгізгі

ңіз келетін сөздерді дауыстап айтсаңыз болғаны. Дауыспен енгізу – Google™

компаниясыны

ң тәжрибелік технологиясы және ол бірнеше тілдер мен аймақтарда қолданылады.

Дауыспен енгізу функциясын

қолдана бастамас бұрын оны қосу керек.

Дауыспен енгізуді қосу үшін

1

Экранды

қ пернетақта көрсетілгенде белгішесін түртіңіз.

2

белгішесін, содан кейін Пернетақта параметрлері тарма

ғын түртіңіз.

3

Google™ дауысты теру кілті слайдерін т

үртіңіз. Бұл функция қосулы кезде

пернета

қтада көрсетіледі.

Дауыспен енгізу арқылы мәтінді енгізу үшін

1

Экранды

қ пернетақтаны ашыңыз және дауыспен енгізу мүмкіндігі қосулы екенін

тексері

ңіз.

2

белгішесін т

үртіңіз. белгішесі пайда болған кезде мәтін енгізу үшін сөйлеңіз.

3

Ая

қтағанда белгішесін қайта түртіңіз. Ұсынылған мәтін көрсетіледі.

4

Қажет болса, мәтінді қолмен өңдеңіз.