Sony Xperia Z3 Plus Dual - TrackID™‎ көмегімен музыканы тану

background image

TrackID™ көмегімен музыканы тану

Айнала

ңызда ойнатылып жатқанын естіген әнді анықтау үшін TrackID™ музыканы тану қызметін

пайдаланы

ңыз. Әннің шағын ғана бөлігін жазып алыңыз, сонда оның орындаушысын, тақырыбы

мен альбомын бірнеше секундтан кейін аласыз. TrackID™ аны

қтаған әндерді сатып алуға және

д

үние жүзіндегі TrackID™ пайдаланушылары не іздейтінін көру үшін TrackID™ чарттарын көруге

болады. Е

ң жақсы нәтижелерге қол жеткізу үшін TrackID™ қолданбасын тыныш жерде

пайдаланы

ңыз.

1

TrackID™ негізгі экран м

әзірін ашу белгішесін түртіңіз

2

Б

ұрынғы іздеулер тарихын көру

3

Танымал жолдарды, танымал ойнату тізімдерін, жа

ңа әндерді және т.б. іздеу

4

Бас

қалар нені бақылап жатқанын көру

5

Жолдарды, альбомдарды ж

әне орындаушыларды іздеу

6

Ты

ңдап жатқан музыканы анықтау

TrackID™ қолданбасына және TrackID™ қызметінің кейбір мүмкіндіктеріне кейбір елдерде
немесе аймақтарда, я болмаса, кейбір желілерде немесе қызмет көрсетушілерде қолдау
көрсетілмейді. TrackID™ қолданбасын еліңізде қол жетімді музыканы ағынмен алу
қызметтеріне қосуға болады.

TrackID™ технологиясын пайдаланып музыканы анықтау үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

2

TrackID™

қолданбасын тауып, түртіңіз, содан кейін құрылғыңызды музыка көзіне

жа

қын ұстаңыз.

3

белгішесін т

үртіңіз. Егер TrackID™ қызметі әнді таныса, нәтижелер экранда пайда

болады.

TrackID™ бастапқы экранына оралу үшін пернесін түртіңіз.

Әннің орындаушысы туралы ақпаратын көру

1

TrackID™

қолданбасы әуенді танығaн соң, нәтиже TrackID™ басты экранда көрсетіледі.

2

Қаралатын нәтижеге жылжып, оны ашу үшін түртіңіз.

Әнді жолдар журналынан жою үшін

1

TrackID™

қолданбасын ашыңыз, одан кейін жойылатын әнге өтіңіз.

2

белгішесін к

өрсету үшін экранды түртіп, ұстап тұрыңыз.

3

белгішесін т

үртіңіз.

103

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

TrackID™ LIVE функциясын пайдалану үшін

TrackID™ LIVE функциясын д

үние жүзіндегі нақты уақыттағы LIVE бақылауларын көру үшін

пайдалану

ға болады.

TrackID™

қолданбасын ашыңыз, содан кейін НАҚТЫ УАҚЫТТА қойындысын

т

үртіңіз.

Бақылауларды алу жылдамдығын өзгертуге және әнді алдын ала қараулардың дыбысын
өшіруге немесе қоуға болады.