Sony Xperia Z3 Plus Dual - Құрылғыға музыка тасымалдау

background image

Құрылғыға музыка тасымалдау

Компьютерден

құрылғыға музыка тасымалдаудың әр түрлі жолдары бар:

Музыкалы

қ файлдарды құрылғы мен компьютер арасында қамтамасыз етілген USB кабелін

пайдаланып тасымалдау

ға болады. Қосылудан кейін құрылғыңызда Файлдарды

тасымалдау п

әрменін таңдаңыз, содан кейін компьютерді пайдаланып жай файлдарды

к

өшіріп, қойыңыз немесе сүйреп апарып тастаңыз. Файлдарды компьютермен басқару

бетіндегі 44 б

өлімін қараңыз.

Xperia™ Companion ба

ғдарламалық құралын компьютер мен құрылғы арасында мультимедиа

файлдарын тасымалдау

үшін қолдануға болады. Xperia™ Companion for Windows туралы

http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion/ бетінде

қосымша мәліметтер алыңыз және

ж

үктеңіз немесе Xperia™ Companion for Mac туралы

http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac/ бетінде

қосымша мәліметтер алыңыз

ж

әне жүктеңіз.

Музыка қолданбасы музыка файлдарының кейбір пішімдерін қолдамауы мүмкін. Қолдау
көрсетілетін файл пішімдері мен мультимедиа (аудио, кескін мен бейне) файлдарын
пайдалану туралы қосымша ақпарат алу үшін құрылғыңыз үшін www.sonymobile.com/
support/
бетінен ресми құжаттарды жүктеңіз.