Sony Xperia Z3 Plus Dual - Музыка мәзірі

background image

Музыка мәзірі

Музыка м

әзірі құрылғыдағы барлық әндерге шолуды береді. Мұнда альбомдар мен ойнату

тізімдерін бас

қаруға болады.

1

Музыка негізгі экранына оралу

2

А

ғымдағы ойнату кезегін көру

3

Барлы

қ ойнату тізімдерін шолу

4

Барлы

қ орындаушыларды шолу

5

Барлы

қ альбомдарды шолу

6

Барлы

қ әндерді шолу

7

Барлы

қ жанрларды шолу

8

Барлы

қ қалталарды шолу

9

Бас

қа құрылғыда ортақтастырылған музыка файлын ойнату

10

Подкаст

қолданбасындағы барлық жазылған не жүктелген файлдарды көру

11

«Музыка»

қолданбасының параметрлер мәзірін ашу

12

«Музыка»

қолданбасының қолдау мәзірін ашу

Музыка мәзірін ашу үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз, содан кейін пернесін тауып, түртіңіз.

2

белгішесін т

үртіңіз.

Музыка негізгі экранына оралу үшін

Музыка м

әзірі ашылғанда Негізгі экран экранын түртіңіз немесе жай мәзірдің оң

жа

ғында экранды түртіңіз.

Әнді жою үшін

1

Музыка м

әзірінде жою керек әнге өтіңіз.

2

Әннің атауын түртіп, ұстап тұрыңыз, содан кейін пайда болған тізімде Жадтан жою

п

әрменін түртіңіз.

3

Растау

үшін ЖОЮ пәрменін түртіңіз.

Қазіргі уақытта ойнатылып жатқан әнді жою мүмкін емес.

101

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.