Sony Xperia Z3 Plus Dual - «Контактілер» қолданбасында қайталанатын жазбаларды болдырмау

background image

«Контактілер» қолданбасында қайталанатын жазбаларды
болдырмау

Контактілерді жа

ңа есептік жазбамен синхрондасаңыз немесе контакт ақпаратын басқа

жолдармен импорттаса

ңыз, «Контактілер» қолданбасында қайталанатын жазбалар пайда болуы

м

үмкін. Бұл орын алса, бір жазбаны жасау үшін мұндай қайталанатын деректерді

байланыстыру

ға болады. Жазбаларды қателесіп байланыстырсаңыз, олардың байланысын

кейінірек ажырату

ға болады.

Контактілерді байланыстыру үшін

1

Негізгі экран экранында белгішесін т

үртіңіз, содан кейін белгішесін түртіңіз.

2

Бас

қа контактімен байланыстырғыңыз келетін контактіні түртіп, ұстап тұрыңыз.

3

Байланыстыру керек контактіні

ң жанында құсбелгі қойыңыз.

4

белгішесін, содан кейін Байланыстыру опциясын т

үртіңіз. Бірінші контактінің

а

қпараты екінші контактімен біріктіріледі, ал байланыстырылған контактілер контактілер

тізімінде бір контакт ретінде к

өрсетіледі.

5

Растау

үшін БАЙЛАНЫСТЫРУ пәрменін түртіңіз.

90

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Байланыстырылған контактілерді бөлу үшін

1

Негізгі экран экранында белгішесін т

үртіңіз, содан кейін белгішесін түртіңіз.

2

Өңдегіңіз келетін байланыстырылған контактіні түртіңіз, содан кейін белгішесін

т

үртіңіз.

3

пернесін, содан кейін Байланысты жою п

әрменін түртіңіз.

4

Растау

үшін БАЙЛАНЫСТЫ ЖОЮ пәрменін түртіңіз.