Sony Xperia Z3 Plus Dual - Контактілерді қосу және өңдеу

background image

Контактілерді қосу және өңдеу

Контактіні қосу үшін

1

Негізгі экран экранында белгішесін т

үртіңіз, содан кейін белгішесін түртіңіз.

2

белгішесін т

үртіңіз.

3

Контактілер бір не бірнеше тіркелгімен синхрондал

ған болса және контактіні бірінше рет

қосқанда қажетті тіркелгіні таңдау керек. Я болмаса контактіні құрылғы ішінде пайдалану

ж

әне сақтау керек болса, Телефон контактісі түймесін түртіңіз.

4

Контакт

үшін қажетті ақпаратты енгізіңіз немесе таңдаңыз.

5

Ая

қтағанда САҚТАУ түймесін түртіңіз.

Контактіні есептік жазбаға сақтағаннан кейін келесі рет контактіні қосқанда осы есептік
жазба сақтау үшін әдепкі есептік жазба ретінде көрсетіледі. Контакт қай есептік жазбаға

86

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

сақталатынын өзгерткіңіз келсе, контактіні қайтадан жасау және дұрыс есептік жазбаға
сақтау керек.

Контактінің телефон нөмірінің алдында қосу белгісін және елдің кодын қоссаңыз, нөмірді
шетелден қоңырау соққанда қайта өңдеудің қажеті жоқ.

Контактіні өңдеу үшін

1

Негізгі экран экранында белгішесін т

үртіңіз, содан кейін белгішесін түртіңіз.

2

Өңделетін контактіні түртіңіз, содан кейін белгішесін түртіңіз.

3

Қажетті ақпаратты өңдеңіз.

4

Ая

қтағанда САҚТАУ түймесін түртіңіз.

Кейбір синхрондау қызметтері контакт мәліметтерін өңдеуге рұқсат етпейді.

Контактіге сурет қосу үшін

1

Негізгі экран экранында белгішесін т

үртіңіз, содан кейін белгішесін түртіңіз.

2

Өңделетін контактіні түртіңіз, содан кейін белгішесін түртіңіз.

3

Т

үртіңіз, одан кейін контакт суретін қосу әдісін таңдаңыз және қалауыңызша өңдеңіз.

4

Суретті

қосқаннан кейін САҚТАУ түймесін түртіңіз.

Сондай-ақ, Альбом қолданбасынан суретті контактқа тікелей қосыңыз. Егер онлайн
есептік жазбаға сақталған суретті қосу қажет болса, алдымен суретті жүктеу қажет.

Контактінің қоңырау үнін жекелендіру үшін

1

Негізгі экран экранында белгішесін т

үртіңіз, содан кейін белгішесін түртіңіз.

2

Өңделетін контактіні түртіңіз, содан кейін белгішесін түртіңіз.

3

> Рингтон орнату тарма

ғын түртіңіз.

4

Құрылғыда сақталған музыка файлын таңдау үшін тізімнен опцияны таңдаңыз немесе

белгішесін т

үртіңіз, содан кейін ДАЙЫН түймесін түртіңіз.

5

САҚТАУ п

әрменін түртіңіз.

Контакт үшін барлық қоңырауларды дауыс поштасына жіберу үшін

1

Негізгі экран экранында белгішесін т

үртіңіз, содан кейін белгішесін түртіңіз.

2

Өңделетін контактіні түртіңіз, содан кейін белгішесін түртіңіз.

3

пернесін т

үртіңіз, содан кейін Барл. қоң-лар дау. поштаға ұяшығына құсбелгі

қойыңыз.

4

Ая

қтағанда САҚТАУ түймесін түртіңіз.

Телефон нөміріне тыйым салу үшін

1

Негізгі экран экранында белгішесін т

үртіңіз, содан кейін белгішесін түртіңіз.

2

белгішесін, содан кейін Нөмірлерге тыйым салу опциясын т

үртіңіз.

3

НӨМІР ҚОСУ п

әрменін түртіңіз, содан кейін қоңырауларына және мәтіндік

хабарларына тыйым салу керек телефон н

өмірін енгізіңіз.

4

БӨГЕУ п

әрменін түртіңіз.

Контактілерді жою үшін

1

Негізгі экран экранында белгішесін т

үртіңіз, содан кейін белгішесін түртіңіз.

2

Жой

ғыңыз келетін контактіні түртіп, ұстап тұрыңыз.

3

Бірнеше немесе барлы

қ контактілерді жою үшін жою керек контактілердің жанында

құсбелгі қойыңыз.

4

белгішесін, содан кейін Контактіні жою тарма

ғын түртіңіз.

5

Растау

үшін ЖОЮ пәрменін түртіңіз.

Өзіңіз туралы байланыс мәліметтерін өңдеу үшін

1

Негізгі экран экранында белгішесін т

үртіңіз, содан кейін белгішесін түртіңіз.

2

МЕН тарма

ғын түртіңіз, содан кейін белгішесін түртіңіз.

3

Жа

ңа ақпаратты енгізіңіз немесе қажетті өзгертулерді жасаңыз.

4

Ая

қтағанда САҚТАУ түймесін түртіңіз.

87

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Мәтіндік хабардан жаңа контакт жасау үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз, содан кейін белгішесін тауып, түртіңіз.

2

Телефон н

өмірінің жанындағы белгішені түртіп, САҚТАУ түймесін басыңыз.

3

Бар контактіні та

ңдаңыз немесе Жаңа контакт жасау пәрменін түртіңіз.

4

Контакт туралы а

қпаратты өңдеп, САҚТАУ пәрменін түртіңіз.