Sony Xperia Z3 Plus Dual - VPN желілері

background image

VPN желілері

VPN желілеріне

қосылу үшін құрылғыны пайдаланыңыз. Бұл жалпыға ортақ желіге қосылғанда

қауіпсіз жергілікті желі ішінде ресурстарға қол жеткізуге мүмкіндік береді. Мысалы, VPN

қосылымдарды әдетте корпорациялар мен білім беру ұйымдары ішкі желіден тыс болғанда,

мысалы, саяхатта бол

ғанда, интражелілерге және басқа ішкі қызметтерге кіруді қажет ететін

пайдаланушылар

үшін қолданады.

VPN

қосылымдарын желіге байланысты бірнеше жолмен орнатуға болады. Кейбір желілер

құрылғыға қауіпсіздік куәлігін тасымалдауды және орнатуды қажет етуі мүмкін. VPN желісін

орнату

әдісі туралы толық ақпарат алу үшін компанияның немесе ұйымның желілік әкімшісіне

хабарласы

ңыз.

Бірнеше пайдаланушысы бар құрылғы қолдансаңыз, VPN параметрлерін реттеу үшін
құрылғының иесі, яғни негізгі пайдаланушысы, ретінде жүйеге кіру керек болуы мүмкін.

Виртуалды жеке желіні қосу үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Көбірек > VPN тарма

ғын тауып, түртіңіз.

3

белгішесін т

үртіңіз.

4

Қосу керек VPN түрін таңдаңыз.

5

VPN параметрлерін енгізі

ңіз.

6

САҚТАУ п

әрменін түртіңіз.

Виртуалдық жеке желіге қосылу үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Көбірек > VPN тарма

ғын тауып, түртіңіз.

3

Қол жетімді желілердің тізімінде қосылу керек VPN желісін түртіңіз.

4

Қажетті ақпаратты енгізіңіз.

5

Қосылу п

әрменін түртіңіз.

Виртуалды жеке желіден ажырату үшін

1

Хабарландыру панелін ашу

үшін күй жолағын екі рет түртіңіз.

2

Өшіру үшін VPN байланысы туралы хабарландыруды түртіңіз.

57

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.