Sony Xperia Z3 Plus Dual - Ұялы желілерді таңдау

background image

Ұялы желілерді таңдау

Құрылғы бір уақытта екі желіні қолдануға қолдау көрсетеді. Құрылғыға екі SIM картасы салынып

т

ұрған кезде төмендегі желі режимдерінің тіркестерін таңдауға болады:

Бір WCDMA желісі

Бір GSM желісі

Бір WCDMA желісі ж

әне бір GSM желісі

Бір LTE, бір WCDMA ж

әне бір GSM желісі

Әрбір SIM картасы үшін құрылғыны тұрған жеріңізде қолжетімді ұялы желілерге байланысты

ұялы желілер арасында автоматты ауысуға орнатуға болады. Оған қоса, құрылғыны әрбір SIM

картасы

үшін WCDMA немесе GSM сияқты белгілі бір ұялы желі режимін қолдануға қолмен

орнату

ға болады.

Қосылған желінің түріне немесе режиміне байланысты күй жолағында әр түрлі күй белгішелері

к

өрсетіледі. Әртүрлі күй белгішелерінің көріну түрін қарау үшін Күй белгішелері бетіндегі 35

б

өлімін қараңыз.

Желі режимін таңдау үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Көбірек > Ұялы желілер тарма

ғын тауып, түртіңіз.

3

SIM картасын та

ңдаңыз.

4

Таңдаулы желі түрі опциясын т

үртіңіз, содан кейін желі режимін таңдаңыз.

Басқа желіні қолмен таңдау үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Көбірек > Ұялы желілер тарма

ғын тауып, түртіңіз.

3

SIM картасын та

ңдаңыз.

4

Желі операторлары тарма

ғын түртіңіз.

5

Іздеу режимі параметрін т

үртіңіз, содан кейін Қолмен режимін таңдаңыз.

6

Желіні та

ңдаңыз.

Егер желіні қолмен таңдасаңыз, құрылғыңыз қолмен таңдалған желінің ауқымынан шығып
кеткен жағдайда да басқа желіні іздемейді.

56

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Желіні автоматты таңдауды іске қосу үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Көбірек > Ұялы желілер тарма

ғын тауып, түртіңіз.

3

SIM картасын та

ңдаңыз.

4

Желі операторлары тарма

ғын түртіңіз.

5

Іздеу режимі параметрін т

үртіңіз, содан кейін Автоматты режимін таңдаңыз.