Sony Xperia Z3 Plus Dual - Интернет және MMS параметрлері

background image

Интернет және MMS параметрлері

Wi-Fi желісі

қол жетімді болмағанда мультимедиалық хабарларды жіберу немесе интернетке кіру

үшін дұрыс интернет және MMS (Мультимедиалық хабар алмасу қызметі) параметрлері бар

мобильді деректер

қосылымы болуы қажет. Мұнда біраз кеңестер берілген:

Мобильді желілерді

ң және операторлардың көпшілігі үшін интернет және MMS параметрлері

құрылғыда алдын ала орнатылған. Содан кейін интернетті пайдалануды және мультимедиалық

хабарларды жіберуді бірден бастау

ға болады.

Б

ұл параметрлерді Wi-Fi арқылы жүктеуге болады.

Құрылғыдағы интернет және MMS параметрлерін кез келген уақытта қолмен қосуға, өзгертуге

немесе жою

ға болады. Интернет немесе MMS параметрлерін байқамай өзгертіп немесе жойып

алса

ңыз, Интернет және MMS параметрлерін қайтадан жүктеңіз.

Интернет ж

әне MMS параметрлері құрылғыңызға сәтті жүктелген болса да, интернетке мобильді

желі ар

қылы кіре алмасаңыз немесе мультимедиалық хабар алмасу жұмыс істемейтін болса,

желіні

ң қызмет көрсету аясын, мобильді байланыс деректерін және MMS ақауларын

құрылғыңызға арналған ақауларды жою туралы кеңестерді www.sonymobile.com/support/

сайтынан

қараңыз.

Қуатты үнемдеу үшін STAMINA режимі іске қосылған болса, экран өшірілген кезде барлық

мобильді деректер трафигі кідіртіледі. Б

ұл байланыс мәселелерін туғызатын болса, кейбір

қолданбалар мен қызметтерді кідіртуден шығарыңыз немесе STAMINA режимін уақытша

ажыратып к

өріңіз.

Бірнеше пайдаланушысы бар

құрылғыны қолдансаңыз, «Параметрлер» мәзірінен Интернет және

хабар алмасу параметрлерін тек иесі, я

ғни басты пайдаланушы ғана жүктеп ала алады, бірақ

ж

үктеп алынған параметрлер барлық пайдаланушыларға қолжетімді болады.

Интернет және MMS параметрлерін жүктеу үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Көбірек > Интернет параметрлері тарма

ғын тауып, түртіңіз.

3

ҚАБЫЛДАУ т

үймесін түртіңіз. Параметрлер сәтті жүктелгеннен кейін күй жолағында

пайда болады ж

әне мобильді деректер тасымалы автоматты түрде қосылады.

Егер параметрлер құрылғыңызға жүктелмесе, мобильді немесе Wi-Fi желісі
байланысының сигнал күшін тексеріңіз. Кедергі жоқ ашық жерге барып немесе терезеге
жақындап, әрекетті қайталаңыз.

50

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Интернет және MMS параметрлерін қосу үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Көбірек > Ұялы желілер тарма

ғын тауып, түртіңіз.

3

SIM картасын та

ңдаңыз.

4

Кіру нүктелерінің атаулары > тарма

ғын түртіңіз.

5

Аты

өрісін түртіп, қажетті атты енгізіңіз, содан кейін OK пәрменін түртіңіз.

6

Қатынас нүктесі

өрісін түртіп, кіру нүктесінің атауын енігзіңіз, содан кейін OK

п

әрменін түртіңіз.

7

Барлы

қ басқа қажетті ақпаратты енгізіңіз. Егер қандай ақпарат қажет екенін білмесеңіз,

қосымша мәліметтер алу үшін желі операторына хабарласыңыз.

8

Ая

қтағанда пернесін басыңыз, содан кейін САҚТАУ пәрменін түртіңіз.

Жүктелген интернет және MMS параметрлерін көру үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Көбірек > Ұялы желілер тарма

ғын тауып, түртіңіз.

3

SIM картасын та

ңдаңыз.

4

Кіру нүктелерінің атаулары тарма

ғын түртіңіз.

5

Қосымша мәліметтерді көру үшін қол жетімді элементтердің кез келгенін түртіңіз.