Sony Xperia Z3 Plus Dual - Movie Creator

background image

Movie Creator

Xperia™ Movie Creator бар фотосуреттер мен бейнелерді пайдаланып

қысқа бейнелерді

автоматты т

үрде жасайды. Қолданба фильм жасау үшін уақыт шкаласын автоматты түрде

аны

қтайды. Мысалы, ол сенбі күнгі түстегі қала сыртындағы серуеннің немесе апта сайынғы, ай

сайын

ғы, тіпті жыл сайынғы кезеңнен фотосуреттер мен бейнелерді алып, фильм жасай алады.

Құрама фильм дайын болған кезде, сізге хабарланады. Содан кейін оны қалауыңызша өңдей

аласыз. Мысалы, та

қырыпты өңдеуге, көріністерді жоюға, музыканы өзгертуге немесе қосымша

фотосуреттер мен бейнелерді

қосуға болады. Құрама фильмдерді фотосуреттер мен бейнелерді

қолмен таңдау арқылы жасауға болады. Facebook есептік жазбаңызға кірсеңіз, Facebook

о

қиғаларынан оқиға фотосуреттері, достардың аттары және т.б. бар құрама фильмдерді жасай

аласыз.

Movie Creator қолданбасын ашу үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

2

Movie Creator тарма

ғын тауып, түртіңіз.

Movie Creator хабарландыруларын қосу немесе өшіру үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

2

Movie Creator тарма

ғын тауып, түртіңіз.

3

пернесін т

үртіңіз, содан кейін Параметрлер тармағын түртіңіз, сөйтіп

хабарландыруларды

қосу немесе өшіру үшін Ескертулер слайдерін түртіңіз.

Құрама фильмдерді автоматты түрде жасауды қосу немесе өшіру үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

2

Movie Creator тарма

ғын тауып, түртіңіз.

3

пернесін т

үртіңіз, содан кейін Параметрлер тармағын түртіңіз, сөйтіп функцияны қосу

немесе

өшіру үшін Авто жасау слайдерін түртіңіз.

Құрама фильмді қолмен жасау үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

2

Movie Creator тарма

ғын тауып, түртіңіз.

3

> Жаңасын жасау тарма

ғын түртіңіз.

4

Қажетті фотосуреттерді немесе бейнелерді түрту арқылы таңдаңыз.

5

Жасау п

әрменін түртіңіз. Құрама фильмді өңдеу қажет болса, Әңгімені көру

п

әрменін түртіңіз, содан кейін қалауыңызша өңдеу үшін құралдар тақтасын

пайдаланы

ңыз.

Facebook оқиғаларынан құрама фильмді жасау үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

2

Movie Creator тарма

ғын тауып, түртіңіз.

3

> Параметрлер тарма

ғын түртіңіз.

4

Facebook сайтын байланыстыру жанында

ғы слайдерді түртіңіз.

Facebook ішіне кіріп

қойған болсаңыз, Movie Creator енді Facebook есептік

жазба

ңызбен байланыстырылған.

Әлі Facebook ішіне кірмеген болсаңыз, экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

5

Facebook о

қиғаларыңызды шолу үшін белгішесін түртіңіз, содан кейін төмен

айналдыры

ңыз.

6

Құрама фильмді жасау керек оқиғаны таңдап, Жасау пәрменін түртіңіз.

127

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.