Sony Xperia Z3 Plus Dual - «Бейне» қолданбасы

background image

«Бейне» қолданбасы

Фильмдер мен

құрылғыға сақталған не жүктелген басқа бейне мазмұнды ойнату үшін «Бейне»

қолданбасын пайдаланыңыз. Сондай-ақ, бұл қолданба бағдарлама туралы егжей-тегжейлі

а

қпаратты және қатысты мазмұнды, соның ішінде, сізді қызықтыратын бағдарлама туралы

әлеуметтік медиа хабарларын көрсету опциясы бар телебағдарламалар нұсқаулығы ретінде

қызмет етеді. Бұл қолданбаны үйлесімді үй құрылғысында толық функциялы қашықтан басқару

құралы ретінде пайдалануға болады. Сондай-ақ, фильмдерді бір желіге қосылған немесе бұлтта

са

қталған басқа құрылғыларда ойнатуға болады.

Кейбір бейне файлдар «Бейне» қолданбасында ойнатылмауы мүмкін.
Телебағдарламалар нұсқаулығының және қашықтан басқару құралының қолжетімділігі
нарыққа және қосылған құрылғыға қарай өзгеріп отырады.

1

Бейне негізгі экран м

әзірін ашу белгішесін түртіңіз

2

Ба

ғдарламалар нұсқаулығын көру

3

Мазм

ұнды жаңарту

4

Қашықтан басқару құралы

5

Мазм

ұнды іздеу

6

Кітапханы мазм

ұнын, танымал бағдарламаларды, эфирдегі бағдарламаларды, фильмдерді, телесериалдарды

ж

әне ұсынылатын бағдарламаларды көру арасында ауысу

7

М

әзірді ашу, мазмұнды шолу және параметрлерді реттеу үшін экранның сол жиегін оңға сүйреңіз

8

Егжей-тегжейлі а

қпарат және қатысты мазмұнды алу үшін бағдарламаны түртіңіз

Құрылғыны қашықтан басқару құралы ретінде пайдалану үшін

Құрылғыны басқа үйлесімді үй желісі құрылғысында қашықтан басқару құралы ретінде

пайдалану

үшін алдымен екі құрылғыны байланыстыру керек. Мұны істеу үшін құрылғылардың

екеуі де бір желіге

қосылған болуы керек. Үйлесімді құрылғылар туралы қосымша ақпарат алу

үшін

Ү

йлесімді

құ

рыл

ғ

ылар тізімі б

өліміне кіріңіз.

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз, содан кейін Бейне қолданбасын тауып,

т

үртіңіз.

2

Негізгі экран м

әзірін ашу үшін белгішесін түртіңіз, содан кейін Құрылғы қосу

п

әрменін түртіңіз.

3

Тізімінен

үй құрылғысын таңдаңыз.

4

Үй құрылғысында көрсетілген тіркеу нөмірін енгізіп, байланыстыруды аяқтау үшін

н

ұсқауларды орындаңыз.

5

С

әтті байланыстырудан кейін қашықтан басқару құралы функциясы үшін белгішесі

пайда болады. Енді

құрылғыңызды үй құрылғысы үшін толығымен жұмыс істейтін

қашықтан басқару құралы ретінде пайдалана аласыз.

125

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Параметрлерді өзгерту үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз, содан кейін Бейне қолданбасын тауып,

т

үртіңіз.

2

Негізгі экран м

әзірін ашу үшін белгішесін түртіңіз, содан кейін Параметрлер

тарма

ғын түртіңіз.

3

Параметрлерді

қажетінше өзгертіңіз.

Бейнені ойнату үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз, содан кейін Бейне қолданбасын тауып,

т

үртіңіз.

2

Ойнат

қыңыз келетін бейнені тауып, түртіңіз. Егер бейне экранда көрсетілмесе,

белгішесін т

үртіп негізгі экран мәзірін ашыңыз, содан кейін ойнатқыңыз келетін бейнені

тауып, т

үртіңіз.

3

Бас

қару элементтерін көрсету немесе жасыру үшін экранды түртіңіз.

4

Ойнатуды кідірту

үшін белгішесін түртіңіз. Ойнатуды жалғастыру үшін пернесін

т

үртіңіз.

5

Арт

қа айналдыру үшін oрындалу жолағының таңбалауышын сол жаққа қарай сүйреңіз.

Жылдам ал

ға айналдыру үшін oрындалу жолағының таңбалауышын оң жаққа қарай

с

үйреңіз.

Бейне ойнатылып жатқан кезде дыбыс параметрлерін өзгерту үшін

1

Бейне ойнатылып жат

қанда басқару элементтерін көрсету үшін экранды түртіңіз.

2

> Аудио параметрлері тарма

ғын түртіңіз, содан кейін параметрлерді қажетінше

өзгертіңіз.

Бейнені ортақтастыру үшін

1

Бейне ойнатылып жат

қанда, белгішесін түртіңіз, содан кейін Ортақтастыру пәрменін

т

үртіңіз.

2

Та

ңдалған бейнені ортақтастыру үшін пайдаланғыңыз келетін қолданбаны түртіңіз, содан

кейін

қамтамасыз етілген нұсқауларды орындаңыз.