Sony Xperia Z3 Plus Dual - Құрылғыны зарядтау

background image

Құрылғыны зарядтау

Әрқашан нақты Xperia™ үлгісіне арналған түпнұсқалық Sony зарядтағышын және USB
кабелін пайдаланыңыз. Басқа зарядтағыштар және кабельдер зарядтау уақытын
арттыруы, мүлде зарядтамауы немесе тіпті құрылғыны зақымдауы мүмкін. USB кабелін
қосу алдында USB порттары және коннекторлар толығымен құрғақ екенін тексеріңіз.

Розеткалы

қ зарядтағыш құрылғыны компьютер арқылы зарядтаудан тезірек зарядтайды.

Зарядталып т

ұрғанда құрылғыны пайдалана беруге болады.

Батарея таусыл

ған болса, құрылғының зарядтауға жауап беруіне 30 минутқа дейін кетуі мүмкін.

Б

ұл уақытта экран толығымен күңгірт болып, зарядтау белгішесін көрсетпеуі мүмкін. Сондай-ақ,

толы

ғымен таусылған батареяның толығымен зарядталуына 4 сағатқа дейін кетуі мүмкін екенін

ескері

ңіз.

Құрылғыңызда тек өкілетті Sony жөндеу орталығы ауыстыра алатын ендірілген, қайта
зарядталатын батарея бар. Құрылғыны өз бетіңізбен ашуға немесе бөлшектеуге әрекет
жасамауыңыз қажет. Бұлай істеу зақымға әкелуі және кепілдігіңізді жоюы мүмкін.

Құрылғыны зарядтау үшін

39

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

1

Зарядта

ғышты розеткаға қосыңыз.

2

USB кабеліні

ң бір соңын зарядтағышқа (немесе компьютердің USB портына) қосыңыз.

3

Кабельді

ң екінші соңын құрылғыдағы micro USB портына USB таңбасын жоғары қаратып

қосыңыз. Зарядтау басталғанда ескерту жарығы жанады.

4

Құрылғы толығымен зарядталғанда, тігінен сыртқа қарай тартып, кабельді телефоннан

ажыраты

ңыз. Жалғағышты майыстырып алмаңыз.

Тек құрылғымен бірге қамтамасыз етілген зарядтағышты немесе құрылғыңызды
зарядтауға арналған басқа Sony зарядтағышын пайдаланыңыз.

Батарея толығымен таусылса, ескерту шамы жанғанша және зарядтау белгішесі пайда
болғанша бірнеше минут кетуі мүмкін.

Батарея ескерту жарығының күйі

Жасыл

Батарея зарядталуда ж

әне батарея зарядының деңгейі 90%-дан жоғары

Қызғылт сары

Батарея зарядталып жатыр ж

әне батарея зарядының деңгейі 90%-дан төмен

Қызыл

Батарея зарядталып жатыр ж

әне батарея зарядының деңгейі 15%-дан төмен